(Vissza a honlapra)
Címlap
Bevezető
Csömör legrégibb térképe
Gyülekezettörténet, 1798
   Címlap, előzéklap
   A gyülekezet történeti
   összefoglalója, 1717-1798


 

Proventus Pastoris in Ecclesia Csömöriensi

1. Na gesen se sege 10. kýll; na gar 4.
2. Kaľdý Osobnik magjcý swug plúch 2 kyly, který se s ginným zpráha 1½. ®eliár dawá 1 kylu.
3. Drewa 8. dobrých furou.
4. Sena 8. dobrých letných wozou.
5. Loga na Swjce 8 funtou a z kaľdého howada gazýk
6. Pastýri powinnj sau darmo pásti, ponĕwádľ y P. farár gjm darmo slauľiti budĕ
7. Od kázny pohrebnég 1. flh. od polkázny 10. grs. z wywánjm 6. grs.
8. Od sobaąa a ohláąky 6. grs. a od wwodu mladeg Nĕwesti, koláč, pečenŭ, ručujk.
9. Od wazky ©éstonedĕlky, chléb, kohauta, a groą.
10. Offery na wjročité slawnosti, ktomu Colledy, které kostolnjcý wykonáwagj.
11. Na 3. Krále sám P. farár chody s Colledou; na Boľj tĕlo pak. P. Rektor.
12. Zahradu, konopnicu, kapusnicu, powinnj sau ohráza» y zora»
13. Od kaľdého domu kohauta
14. Kaľdá Wdowa Wrete
15. Z Winjc wčas oberačky wdečnost.

Proventus Rectoris

1. Na ozým sege se 5. kýll; na gar 3.
2. 3. wozy drewa, a 3. Sena
3. Který má swug pluh dáwa pol kyly; polowičnjcy pak a ľeliári po mjtowniku.
4. Od Pohrebu s kázaným 6. grs. s polkázaným 5. grs. s podĕkowáným pak 4. grs.
5. Zahradu pre domácé wecy, ktomu konopnicu
6. Pri Slawnostéch Wyročitých Cantacýe
7. Od Grammatisty na Rok 1 fl.- Od Donatisty 18. grs. Od Initialisty. 14. grs. ktomu y giné wecy w ©kolách običegné, gako y drewo.

Ex Filiali Palotta reditus Pastoris

1. Geden fúr letný Sena; a geden fúr dobrý trstini
2. Segu 2. kyly gačmena, který sau powinný obrobiti, a na Csömör priwésti.
3. Od pluhu dáwagu kýlu ľýta; a který plúh nĕmagj, po púl kyle.
4. Od Krstu, wazky, Sobáąúw, Pohrebúw, a ginných slauľéb knezských, tak, gako Cľemeranga dáwagu, a có wjce z wdečnosti.

NB. Proventus Rectoris, non exstat.:

[Az 1722-es híványlevél másolata a lelkipásztor és az iskolamester ellátmányának felsorolásával, külön Csömörről illetve Palotáról, szlovák nyelven].

A lelkipásztor ellátmánya a csömöri egyházban

1. Őszre 10 mérőt vetnek neki; tavaszra 4 mérőt
2. Minden személy, akinek saját ekéje van, 2 mérőt, aki a máséval dolgozik, 1½ mérőt, a zsellér 1 mérőt ad
3. 8 jó fuvar fa
4. 8 jó nyári szekér széna
5. Gyertyára való faggyú 8 font, és minden marha nyelve
6. A pásztorok kötelesek ingyen legeltetni neki, minthogy őket a lelkész is ingyen fogja szolgálni
7. A szentbeszédes temetésért [?] 1 frt [?], a félszentbeszédesért [?] 10 krajcár, a kiírásért [?] 6 krajcár
8. Esküvőért és kihirdetésért 6 krajcár, és a fiatal menyasszony bevezetéséért kalács, sült, ručujka
9. Gyermekágyas áldásáért [keresztelőért?] kenyér, kakas és egy krajcár.
10. Adományok a [halotti] évfordulós ünnepségeken, ehhez még az egyházfiak által gyűjtött koledák
11. Háromkirályokkor maga a lelkész megy koledálni; Úrnapjára az iskolamester.
12. A kertet, kenderföldet, káposztást, szőlőt bekerítik és felássák neki
13. Minden háztól egy kakas
14. Minden özvegy sző neki
15. A szőlőből a szüretelők jó korán hálaajándékot [adnak]

Az iskolamester ellátmánya

1. Őszre 5 mérőt vetnek; tavaszra hármat
2. 3 kocsi fa és 3 széna
3. Akinek saját ekéje van, fél mérőt ad, a felesek és zsellérek tehetősségük szerint
4. A szentbeszédes temetésért 6 krajcár, a félszentbeszédesért [?] 5 krajcár, a búcsúztatóért még 4 krajcár
5. Kert a ház körüli terményeknek, valamint kenderföld
6. Az évfordulós ünnepségekért cantacýe [?]
7. A grammatistáktól [felsőbb osztályosoktól] évi 1 forint, a donatistáktól [alsóbb osztályosoktól] 18 krajcár, az initialistáktól [ábécét tanulóktól] 14 krajcár, amelyhez hozzájönnek még az iskolában szükséges dolgok, valamint a tűzifa

A lelkipásztor ellátmánya a palotai leányegyházból

1. Egy kocsi nyári széna, és egy kocsi jó nád
2. 2 mérő árpát vetnek, amelyet kötelesek megművelni és Csömörre vinni
3. Ekénként adnak egy mérő rozsot, s akinek nincs ekéje, fél mérőt
4. Keresztelésre, áldásra, házasságra, temetésre és más papi szolgálatokra úgy, ahogy a csömöriek adják, és valamit hálaadásképpen is.

N.B. A tanító ellátmánya [Palotáról] nincs részletezve