A Csömöri Evangélikus Ifjúsági Kör (CSEVI)

Nagy szeretettel köszöntünk honlapunk
ifjúsági rovatában!

A csömöri evangélikus gyülekezet megalakulásával egy időben a fiatalok is rendszeresen összegyűltek, s lelkészük vezetésével külön bibliaórát tartottak. Csömöri Evangélikus Ifjúságnak az 1970-es évek elejétől, Solymár Péter lelkészi szolgálatának megkezdésétől nevezzük. Péter bácsi és felesége, Márta néni áldozatos munkájának köszönhetően felvirágzott az ifjúsági élet. Generációk nőttek fel Péter bácsi igehirdetéseit hallgatva, s érezve Márta néni gondoskodó szeretetét. 2007-től, Solymár Péter nyugdíjba vonulását követően új lelkészünk, Johann Gyula és felesége, Johanné Kertész Lea folytatja ezt a szolgálatot az ifjúság körében.

Ifjúsági bibliakör

Gyülekezetünkben két ifjúsági kör is működik. Egy a fiatalabbak részére, amelyen általában azok vesznek részt, akik még iskolai tanulmányokat folytatnak. Ez a bibliakör heti rendszerességgel, péntek esténként 19:30-kor kezdődik. A másik ifjúsági összejövetel az idősebbek, ún. „öreg ifisek” részvételével zajlik. Ezeken az alkalmakon a már dolgozó, illetve házasságot kötött fiatalok vesznek részt minden hónap utolsó szombat délutánján. Mindkét ifjúsági alkalom énekléssel, imádsággal kezdődik és záródik. Középpontjában lelkészünk, Johann Gyula igemagyarázata áll. Az áhítatot követően beszélgetések segítik az adott ige mélyebb megértését.

Ifjúsági programok

Közösségerősítő hatása van a nyári ifjúsági táborunknak, amelyet már évek óta a Mecsek lábánál található, Pécs melletti kis faluban, Magyaregregyen tartunk. Évi programunkat színesítik az évszakonkénti csendes hétvégék, melyek helyszíne változó. Ezek az alkalmak erősítik hitünket és a közösségi szellemet.

Az ifjúság rendszeresen részt vesz az egyházi ünnepek templomi liturgizációs szolgálatában.

Téged is szeretettel várunk!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események