Képgalériák

Anyáknapi ajándékkészítés a Vasiban, 2011

Húsvétvasárnap a Vasárnapi Iskolában, 2011. április

Ifis passió, 2011 április

Vasárnapi iskolás tábor: Bagolyirtás, 2010. július

Ifitábor, 2010. július

Gyermekistentisztelet a Vasiban Pünkösdkor, 2010. május

Egyházmegyei kórustalálkozó Domonyban, 2010. május 9.

Konfirmáció, 2010. május

Csömöri Kórustalálkozó, 2010. április 24.

Vasis húsvét, 2010. április 4.

Ifis passió 2010. március 28.

Az énekkar szolgálata a 2009. december 25-i istentiszteleten

Teológusnap, 2009. december 6.

Gubek Mária köszöntése felügyelőségének 30. évfordulója alkalmából, 2009. november 15.

Túrmezei Erzsébet diakonissza, költőnő sírjának felújítása

Vasárnapi iskola – a teremtés hét napja, 2009. szeptember 27.

https://csomor.lutheran.hu/kepgaleriak/gyulekezeti-nap/

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események