Bemutatkozás

A Csömöri Evangélikus Gyülekezet

A Budapest közvetlen közelében, a fővárostól néhány száz méterre, észak-keletre elhelyezkedő nagyközség, a kilencezer lakosú Csömör evangélikusaiként a második legnépesebb felekezetet alkotjuk a faluban. Településünkön a magyarországi átlaghoz képest jóval nagyobb arányban élnek lutheránusok. Sőt, a másik két protestáns felekezet is aktív egyházi életet él: a baptisták immár egy évszázada szervezett gyülekezetként működnek, helyben lakó lelkésszel és egy gyülekezeti házzal; az egyre népesebb református közösség pedig, saját templommal nem rendelkezvén, istentiszteleteit több évtizede az evangélikus templomban tartja. A legnagyobb helyi felekezet a római katolikus.

A fiókgyülekezetekkel (Kistarcsa és Kerepes) együtt mintegy 1 500, azon belül 1 200 csömöri evangélikust számláló gyülekezetünket több évszázados múlt (a dokumentumok szerint már a XVIII. század elején evangélikusok lakták a települést), gazdag hagyományok és élénk gyülekezeti élet jellemzi. A szlovák gyökerek még most is igen erősen élnek: az idősebb korosztály tagjai nemcsak a templomban, hanem hétköznap is színes népviseletben járnak, és gyakran tótul beszélgetnek egymás között.

Közösségünket aktív gyülekezeti élet jellemzi: sok évtizedes múltra tekint vissza a kedd esti bibliaóra alkalma, melyen elsősorban az idősebb korosztály tagjai vesznek részt. Külön kiemelendő a pezsgő gyermek- és ifjúsági élet. Az óvodásokkal és iskolásokkal együtt a jelenleg 170 fős hittanoktatás mellett 60–70 iskolás gyermek vesz részt vasárnapi iskolai foglalkozásokon, velük négy vezető foglalkozik, akik munkájukba bevonják az ifjúsági kör önkéntes segítőit is. Szintén heti rendszerességgel, péntek esténként találkoznak a gyülekezet fiataljai, két különböző korosztályú csoportban. Évtizedek óta hagyomány, hogy nagy ünnepeken, különleges alkalmakkor az ifjúsági tagok közül néhányan liturgizálnak az istentiszteleten. Viszonylag újkeletű a harmincas-negyvenes korosztály képviselőinek részvételével minden hónap utolsó szombatján megtartott ún. „öregifi”. 2009 őszén indult útjára a gyülekezeti kórus, a próbákat a keddi bibliakör után tartják.

Januárban az ökumenikus imahét helyi alkalmain veszünk részt; februárban, csömöri sajátosságként, ún. farsangi imahetet tartunk. A hagyomány szerint ez mindig farsang utolsó- és böjt első napjait öleli fel, amikor egy hétig minden este, házi készítésű sütemények és forró tea mellett meghívott teológusok és lelkészek igehirdetését hallgathatjuk. Májusban egy hetes regionális evangélizációt tartunk a nagytarcsai, kistarcsai evangélikus és református gyülekezetekkel együtt.

Az 1873-ban épült és egy évtizede felújított templom mellett a gyülekezeti alkalmak fontos helyszíne az egész település ékességének is számító gyülekezeti és ifjúsági ház.

Közel három évtizedes, igen gazdag múltra tekinthet vissza a finnországi Loviisa evangélikusaival ápolt testvérgyülekezeti kapcsolat. A németországi Meldorffal a kilencvenes évek közepén jött létre hasonlóan szeretetteljes partnerség, Sankt Michaelisdonnal pedig néhány éve.

2007-ben iktatták be hivatalába lelkészünket, Johann Gyulát, aki feleségével és három gyermekével a helyi parochián lakik. Munkáját a 37 év utáni szolgálat után nyugdíjba vonult Solymár Péter lelkész is segíti.

(Gyülekezetünk történetéről, intézményeiről, mindennapjairól a honlap bal oldali menüsorában olvashatók további részletek.)

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események