Csömöri Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány

Az Alapítvány 1994-ben került bejegyzésre. Az alapító Bátovszki György polgármester volt, aki 100 ezer forintos adományával indította útjára az Alapítványt. Az Alapító Okirat célkitűzései többek között: az egyházi épületek állagának megőrzése, az ifjúsági és gyermekmunka, táborok támogatása, a testvérgyülekezeti kapcsolatok ápolása, a protestáns kulturális örökség  megóvása és fenntartása.

Az Alapítvány pénzmozgása az 1995–97 közötti időszakban volt kirívóan nagy, hisz ebben az időszakban épült gyülekezetünk Ifjúsági Háza, és ezzel összefüggésben nagyon sok felajánlás, céladomány érkezett az építkezés idején.

Köszönettel fogadjuk az 1 %-os felajánlásokat, amelyeket évről évre támogatóink felajánlanak Alapítványunknak.

Az Alapítvány adószáma: 18665367-1-13

Bankszámlaszám: 11716008-20126649

Az Alapítvány közhasznú besorolását igazoló bírósági végzés száma:

Pest Megyei Bíróság 4. PK. 60248 / 1994 /14.

Az Alapítvány székhelye: 2141 Csömör, Petőfi S. u. 26.

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Johann Gyula lelkész

Kuratóriumi tagok: Dr. Kemény Csaba felügyelő, Halász Henriett, Tenczer Györgyné, Solymár Eszter.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események