Közösségeink

Ha közösséget, gyülekezetet keres, vagy az Úristen szavát hallgatná, bátorítjuk, hogy látogasson el hozzánk. Hisszük, hogy mindenkinek helye van egy olyan közösségben, amilyen a csömöri gyülekezet: a Jézus Krisztushoz tartozó, összetartó, nyitott és befogadó emberek között. Alkalmainkon, istentiszteleteinken várjuk szeretettel!

Bibliaóra

Kedden, a nyári időszakban 19 órakor, téli időszakban 18 órakor kezdődik az alkalom, ádventi és böjti időben a 18 órakor kezdődő istentisztelet váltja fel.

Az alkalomra érkezők a Halleluja és a Zengd lelkem énekekkel várják az alkalmat tartó lelkészt. A bibliaóra énekkel kezdődik, arra is van lehetőség, hogy a még ismeretlen vagy más dallammal ismert éneket is megtanulják. Imádkozás, igehallgatás, igemagyarázat, záróének alkotják a körülbelül 35-40 perces alkalmat. A farsang-böjti imahét a bibliaórás alkalmakból indult és lett mára az egész gyülekezet ünnepe.

Énekkar

Kedden a bibliaóra után, 18:45-kor, nyári időszakban 19:45-kor kezdődnek az 1 órás próbák.

2009 októberében indultak a gyülekezeti énekkar próbái. 2009 Karácsonyán énekelt a gyülekezet előtt először a kórus. Egyelőre 3 szólamú művekkel ismerkednek a kórusban éneklés élményével a gyülekezet minden korosztályából összegyűlt tagok. Az énekkar folyamatosan várja az énekelni szeretőket.

Hittanórák

Az óvodásokkal és az iskolásokkal együtt a jelenleg 170 fős hittanoktatás mellett 60–70 iskolás gyermek vesz részt vasárnapi iskolai foglalkozásokon, velük négy vezető foglalkozik, akik munkájukba bevonják az ifjúsági kör önkéntes segítőit is. Ezen kívül néhány éve már az óvodában is tartunk hittanórákat.

További információk a hittanórákról:

Gyerekcsoportok

Vasárnapi iskola (Vasi)

Vasárnap 9 órától 10 óráig.

A gyülekezet legfiatalabb tagjait összegyűjtő csoport az egyik legrégebbi múltra visszatekintő közösség, a mai „vasisoknak” a dédszülei is „vasisok” voltak. A foglalkozás közös énekléssel és imádsággal kezdődik. Az alkalom második felében három csoportban, korosztályokra bontva folytatódik a közös munka. A gyerekek koruknak megfelelően ismerkednek a bibliai történetekkel. A nyári 4 napos Vasis tábor Bagolyirtáson szokott lenni. A Vasis vezetők munkáját ifisek segítik.

További információk a Vasárnapi iskoláról:

Gyerekcsoportok

Csömöri Evangélikus Ifjúsági Kör (CSEVI)

Pénteken 19:30-tól egész este.

A konfirmált fiatalok csoportja, a konfirmációtól huszonéves korig gyűjti össze az ifiseket. Az alkalom énekléssel kezdődik, az Új énekből különféle hangszerekkel kísérik az éneklést. Igeolvasás, igemagyarázat után valamilyen téma körül kialakult beszélgetéssel folytatódik az alkalom. A záró imádság és éneklés után van még lehetőség egyéni beszélgetésre, játékra, zenélésre is. A csoport ősszel és tavasszal részt vesz egy-egy csendes hétvégén, valamint segítenek a konfirmandusok felkészülésében is, így segítve a csoportba való beilleszkedést a fiatalabbaknak. Nyaranként Magyaregregyen egy hetet együtt töltenek.  A CSEVI-ről részletesen itt olvashatsz.

Öregifi

Havonta egy szombat 17-19 óráig.

A 30-40 évesek csapata ez, ők korábban lelkes ifisek voltak, de mára már megváltozott az életük (munka, család, gyerekek), de ha már hétről hétre nincs is idejük összejönni, mégis nagyon fontos a rendszeres találkozás. Éneklés, imádság, igehallgatás, igemagyarázat, beszélgetés, és hogy mindez oldottabb legyen, süti és tea is része az alkalomnak. A nyár eleji gyülekezeti nap szervezését és lebonyolítását ez a csapat vállalta.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események