Érdekességek a csömöri evangélikus gyülekezetről

Csömör a fővárossal szinte összeépülve, igen aktív és számosságában is jelentős evangélikus gyülekezettel rendelkezik. A településen mintegy 1 200-an evangélikus vallásúak, és ez a nyolc és fél ezres lélekszámú nagyközség 15%-át teszi ki, ami az országos átlagot (kb. 3%) jóval meghaladó arány. A nagy többséget itt is a római katolikus vallásúak alkotják, mellettük a baptisták rendelkeznek önálló gyülekezettel és gyülekezeti házzal. A reformátusok is egyre élénkebb gyülekezeti életet élnek, de nekik nincs templomuk vagy gyülekezeti házuk, ők az evangélikus templomban tartják istentiszteleteiket.

Evangélikus közösségünkkel kapcsolatban több érdekességet is meg kell említenünk. Egészen a közelmúltban történt generál-felújításig a csömöri volt az ország egyetlen ún. „kenyértemploma”. Az elnevezést arról kapta, hogy a falakat díszítő festmények mindegyike valamilyen módon a kenyérrel volt összefüggésben.

Szintén építészeti különlegesség a templom mellett található gyülekezeti és ifjúsági ház, amelynek termeit, azok berendezését, díszítő elemeit határozott tematika alapján alakították ki: az egyik különterem – a szlovák gyökereket hangsúlyozandó – a Tranoscius-terem elnevezést kapta, a másikat az első testvérgyülekezetről Loviisa-teremnek nevezték el.

További érdekesség a gyülekezet magját alkotó szlovák gyökerű idősek, elsősorban az asszonyok öltözete. Ők azok, akik a kétmilliós főváros közvetlen közelében a mai napig olyan erősen őrzik őseik hagyományait, hogy nemcsak ünnepek alkalmával, hanem a hétköznapokon is népviseletben járnak, az utcán és egymás között tótul beszélnek. Megfigyelhető, hogy az egyházi ünnepkörnek megfelelően népviseletükben követik a liturgiai színeket: Böjtben, Nagypénteken a fekete, Ádventben a lila, Szentháromsági vasárnapokon például a zöld szín dominál az asszonyok öltözékénél, ami egyúttal az oltárterítő színéhez is illeszkedik.

Kedves és különleges szokás, hogy a nagyböjtöt megelőző héten, az ún. farsangi imahéten estéről estére összegyűlnek a gyülekezet idősei, fiataljai, és meghívott vendégelőadók igehirdetését hallgatják – a kizárólag ezekre az estékre készített tradicionális, csömöri házi sütemények és forró tea mellett. És ez csak egyike azoknak az alkalmaknak, ahol bárki meggyőződhet a csömöri evangélikusok messze földön híres vendégszeretetéről!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események