Gyermekfoglalkozások a gyülekezetben

A gyerekek hitoktatását nem csak gyülekezeti keretek között végezzük. Az általános iskolában évtizedek óta folyik hittanoktatás, a rendszerváltás óta mindez órarendbe építve történik heti egy órában. Néhány éve már mindkét óvodában is heti rendszerességgel foglalkozik szakképzett hitoktató a kicsikkel. Az óvodásokkal és az iskolásokkal együtt a jelenleg 170 fős hittanoktatás mellett 60–70 iskolás gyermek vesz részt vasárnapi iskolai foglalkozásokon.

Vasárnapi iskola (Vasi)

Vasárnap 9 órától 10 óráig.

A gyülekezet legfiatalabb tagjai (3-tól 12 éves korig) konfirmációig járnak a Vasárnapi Iskolába. Az egyik legrégebbi múltra visszatekintő gyülekezeti munkaágunk, hiszen a mai vasárnapi iskolás gyermekeknek már a dédszülei is – ahogy rövidítve nevezzük: – „vasisok” voltak. A foglalkozás közös énekléssel és imádsággal kezdődik. Az alkalom második felében 3 csoportban, korosztályokra bontva folytatódik a közös együttlét. A gyermekek koruknak megfelelően ismerkednek a bibliai történetekkel, egyházi ünnepeinkkel.

Ádventben karácsonyi műsorral készülnek az ünnepre, amelyet a templomban adnak elő, majd a templomi együttlét után a gyülekezeti házban terített asztalok mellett örülnek a „kakaó-partynak”. Karácsony első napján szintén vasárnapi iskolai foglalkozás keretében emlékezünk Jézus születésére. Az esztendő fénypontja a négynapos tábor, amelyet a tiszta és egészséges levegőjű, gyönyörű mátrai üdülőhelyen, Mátraszentimre – Bagolyirtáson szervezünk, a Názáret üdülőben, immár 1991 óta. A Vasárnapi iskola vezetői: Johanné Kertész Lea, Boda Zsuzsanna, Kalináné Gubek Erika, Solymár Péterné. Az ő munkájukat felnőtt fiatalok, ifisek is segítik: Dobos Vivien, Palocsán Gréti, Bacsó Ferenc, Halász Andrea.

Szeretettel várunk minden érdeklődő gyermeket a Vasárnapi Iskolába!

Hittanórák a csömöri Mátyás Király Általános Iskolában

Előzmények

Gyülekezetünk abban a kegyelmi állapotban részesült, hogy az iskolák államosítása után, a legnehezebb pártállami időszakban is mindvégig lehetséges volt a csömöri általános iskolában a lelkészeknek hittanórát tartani. Így 1970-ig  Solymár János ev. Lelkész, azután pedig Solymár Péter kaptak lehetőséget arra, hogy fakultatív tárgyként taníthassanak hittant. Ez heti két összevont órát jelentett: úgynevezett „nulladik” órában (reggel 7 órától!), vagy a tanítás utáni 6. órában. Az összevont óra azt jelentette, hogy együtt volt az 1–4 . osztály, valamint az 5–8. osztály összes evangélikus hittanosa.

Történelmi érdekesség az is, hogy külön be kellett íratni a tanulókat a hittan- órákra, a beíratást csak a szülők tehették meg  (rokonnak, nagyszülőnek ehhez nem volt „joga”), és a beíratást végző  pedagógusoknak  az volt a feladatuk, hogy erről  a szülőket lehetőleg beszéljék le …A mindenkori iskolaigazgatónak pedig 48 órán belül a Járási Párt Bizottságnak jelentenie kellett a hittanra beíratott gyermekek létszámát.  (Nem volt ajánlatos túl magas létszámot bejelenteni!)

Istennek hála: elmondható, hogy a mindenkori iskolavezetés nem akadályozta a lelkészek iskolai munkáját Csömörön.

Hittantanítás a rendszerváltás után

Nagy fordulatot élhettünk meg 1989-ben, az ún. rendszerváltáskor.

Dr. Fogd Mihályné igazgatónő, aki gyülekezetünk tagja – kihasználva a történelmi pillanatot –, órarendbe „emelte” az 1989/90-es tanévtől a hittan- órákat, és így elértük, hogy minden évfolyamnak az alsó tagozaton órarendbe iktatva hetenként egy hittanórája lehet, míg a felső tagozatosoknak kéthetenként, ugyancsak órarend szerint van hittanórájuk. Ennek a gyakorlati megoldása az, hogy a 3 párhuzamos osztály tanulói igény szerint mennek vagy a katolikus, vagy az evangélikus-református hittanra, illetve akik ezt nem igénylik, azoknak a tanulóknak ebben az időpontban etika órájuk van. A hitoktatás módja jelenleg is e rend szerint történik.

Érdekességként kell megemlíteni azt is, hogy a hittankönyveket a tanulók a helyei önkormányzattól ugyanúgy térítésmentesen kapják, mint az összes többi tankönyvüket.

A hittanórák rendje

Az evangélikus-református hittanórák időpontjai:

– Szerda: 1. órától a 4. óráig: I.,II.,III., IV. osztályokban. Hitoktató: Solymár Péterné tanár (evangélikus hittan)/Riskó János református lelkész (III. osztályban)

Minden „B” hét hétfő: 1. órától a 4. óráig az V.,VI.,VII.,VIII. osztályokban. Hitoktató: Johann Gyula evangélikus lelkész/Riskó János református lelkész.

A hittanórákra a jelentkezés természetesen a szülők szándéka és beleegyezése alapján történik. Hittanosaink jelentősebb része tradicionális, evangélikus, református háttérrel rendelkezik, de járnak olyan gyermekek is az órákra, akiket vallásos háttér nélkül küldenek a szüleik, tudva és felismerve azt, hogy a Biblia ismerete hozzátartozik az általános műveltséghez. És valóban, sok tanítványtól kapunk örömteli visszajelzést a középiskolából, amikor kiderül, hogy tanulmányaik során milyen nagy hasznát vették irodalom, művészettörténet órán bibliai ismereteiknek. Mindenesetre azt gondoljuk, hogy felekezeti különbség nélkül minden hitoktatót az motivál, hogy a Tízparancsolat talaján álló, és a jézusi szeretet útmutatása szerinti fiatalokat sikerüljön nevelni: hiszen ez az érdeke a családnak, a nemzetnek, a társadalomnak és bármely közösségnek.

Köszönjük a Mátyás Király Általános Iskola vezetőségének az iskolai hitoktatás támogatását!

Solymár Péterné hitoktató

Óvodai hitoktatás

Öt évvel ezelőtt éltünk először azzal a lehetőséggel, hogy az óvodákban is tartsunk evangélikus hittanórát. Az óvodai szakemberek véleménye alapján a középső- és nagycsoportosok vehetnek részt ezeken a foglalkozásokon.

Ezeken a jó hangulatú hittanórákon sokat énekelünk, bibliai történeteket mondunk el a gyermekeknek, amelyeket sokszor el is játszunk, színezünk,  feladatokat oldunk meg, és megtanulunk imádkozni. Természetesen otthonról is hoznak tudást a gyerekek: vannak, akik imádságokat tudnak már, és sokan ismerik a bibliai történeteket is. Az óvodai hittanórára elsősorban az evangélikus gyermekeket várjuk, de nem kizáró ok az sem, ha valaki nincs még megkeresztelve.

A hittanórák időpontjai: a Kéknefelejcs Óvodában hétfőnként

15.15-től–15.45-ig, valamint 15.50-től–16.20-ig tartanak a foglalkozások.

A Nefelejcs Óvodában pedig minden szerdán 15.30 és 16.00 között kerül sor a hittanórákra. Ez utóbbi intézményben 17 óvodás, a Kéknefelejcs Óvodában pedig a 2 csoportban 24 óvodás vesz részt Kalináné Gubek Erika hitoktató foglalkozásain. Köszönjük a bizalmat, amellyel a szülők engedik gyermekeiket ezekre a hittanórákra járni…

Kalináné Gubek Erika hittantanár

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események