Gyülekezeti ház

1997. május 19-én ünnepélyes keretek között felszentelték az új Evangélikus Ifjúsági Gyülekezeti Házat. Kettős ünnep volt az a Pünkösd hétfő, hiszen nemcsak az evangélikus közösség ifjúsága kapott új otthont, hanem az egész falu gazdagodott. Egy olyan épület készült el, ami szebbé teszi környezetünket, ahol sajnos nem bővelkedünk építészeti alkotásokban. Nem véletlen ezért, hogy a szentelési ünnepségre a település legnagyobb eseményének, a falunapoknak a záró rendezvényeként került sor.

A következőkben – a teljesség igénye nélkül – összefoglalom az építkezés rövid történetét, az épület műszaki adatait és funkcióit, valamint azt, hogy kiknek a segítségével és mennyi pénzért készült el az az épület, melyre mindenki büszke lehet, ha a Szabadság útról benéz a templomkertbe.

Az építkezés gondolata először 1991-ben merült fel, amikor a gyermekek nagy létszáma miatt szűkössé vált az 1979-ben épült régi imaterem. Az örömteli probléma megoldását az egyház vezetése egy új, a meglévőnél sokkal nagyobb épületben látta, amely több nemzedéken át otthont adhat a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

1994 februárjában pályázatot írt ki az Egyházközség egy új ifjúsági gyülekezeti ház tervezésére. A beérkezett öt tervből Szák Kocsis Pál pályázata lett győztes, így 1994 júniusában megbízást kapott a részletes tervek kidolgozására.

Miután az Egyházközség megkapta az építési engedélyt, pályázatot írt ki a kivitelezésre is. Az első körben öt cég nyújtott be árajánlatot, közülük hárman kaptak meghívást, hogy személyesen is bemutatkozzanak.

1994. november 5-i presbiteri gyűlésen mindhárom kivitelező jelölt meghallgatása után az albertirsai Baksa és Társa Építőipari és Könyvelő Kft. nyerte meg a kivitelezésre kiírt pályázatot.

Szintén ezen a presbiteri gyűlésen alakult meg a gyülekezet tagjaiból az Építési Bizottság (továbbiakban: ÉB). A presbitérium megbízta és felhatalmazta a bizottság tagjait az építkezés teljes körű koordinálásával. Többek között: az építőanyagok beszerzésével, a kivitelezés műszaki ellenőrzésével, a tervezővel és a kivitelezőkkel történő kapcsolattartással, valamint az egész beruházás pénzügyi és műszaki ütemezésével.

1995.

Az építőanyagok beszerzése még 1994-ben megkezdődött, majd a következő év április 10-én a presbitérium döntése értelmében az ÉB megkötötte a szerződést a Baksa és Társa Kft.-vel. Ez a szerződés az épület szerkezetkész állapotáig történő építésre vonatkozott.

A munkálatok a szerződést követően azonnal elkezdődtek, és igen látványosan, szinte napról napra „nőtt ki a ház a földből”. Az alagsori főfalak és a födém már készen állt, amikor 1995. június 5-én, Pünkösd Hétfőn megtörtént az alapkőletétel. A falazásokkal szinte egyidejűleg elkezdődött a gépészeti alapvezetékek kiépítése. Nyáron elkészült az épület elektromos-, víz-, gáz- és csatornabekötése. 1995. november végén megépült a ház koronája: a tető.

1996.

1996. április végén a Baksa és Társa Kft. befejezte a szerződésben vállalt munkáit, és megtörtént az épület szerkezetkész állapotára vonatkozó műszaki átadás-átvétel. Ezzel egy időben pótmunkaként átépítették a régi imaterem csatlakozó részeit is. Tavasztól folyamatosan, több szakaszban készült a fűtés, víz és elektromos hálózat, valamint a homlokzati nyílászárók.

Augusztusban az ÉB szerződést kötött a budapesti Gyergyói Székelykapu Faipari és Építőipari Kft.-vel, amely november végéig elkészítette az összes burkoló és lakatos munkát, a külső és belső vakolásokat és a főbejárat előtti lépcső műkövezését. Szintén november végére készült el a bejárati ajtó, valamint az összes épületgépészeti munka.

1997.

1997-ben felgyorsultak az események. Még a tél folyamán fehérbe öltöztek a belső falak, februárban elkészültek a belső ajtók. A szerelvényezések, belső berendezések és díszítések, faburkolatok napról napra tették otthonosabbá az épületet. Az átadás előtti hetek és napok megfeszített erejű munkájának köszönhetően elkészült a térburkolat, megszépült a templomkert és a kerítés is.

Május 19-én, Pünkösd Hétfőn, az alapkőletétel második évfordulóján megnyílt az új Ifjúsági Gyülekezeti Ház.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök, Detre János esperes és Solymár Péter lelkipásztor végezték a felszentelés szolgálatát. A meghívottak között voltak a finn- és németországi testvérgyülekezetek lelkészei és küldöttei, több magyarországi gyülekezet képviselői, a helyi Római Katolikus és Baptista Gyülekezet lelkészei, valamint a helyi Önkormányzat vezetői.

A szentelés végén az épületben terített asztalok várták az ünnepségen megjelenteket.

„Én úgy örülök, hogy VAN ma olyan gyülekezet, amelyben annyi erő és hit van, hogy fel tudta építeni ezt az épületet. De még jobban örülnék, ha az épület soha nem lenne üres. Ha a gyermekek mindig megtöltenék, jól éreznék benne magukat, megtalálnák bent az életük értelmét és azt, hogy mi célból vannak ezen a világon. Ha ez a ház betölti ezt a szerepet, akkor elmondhatjuk: érdemes volt megépíteni!”

(részlet Szák Kocsis Pál tervezőnek a kulcsátadás során mondott beszédéből)

Szák Kocsis Pál 1956-ban született Békéscsabán. Budapestre költözéséig az ottani Evangélikus Gyülekezet aktív tagja. A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán szerzett diplomát. Nevéhez fűződik számos lakóépület, szociális otthon, egyházi és világi középület, 1992-ben az Év Lakóháza pályázat nyertese. A Budai Mérnöki Iroda vezető tervezője.

Összeállította: Reményi Gábor

(Az evangélikus gyülekezeti házzal kapcsolatos írások a Csömöri Hírmondó című önkormányzati lap 1997/7-8. számában jelentek meg (6-7. oldal)./span>


Az építkezés számokban

A beruházás folyamán összesen 17 160 000 Ft került kifizetésre. Ebből anyag: 8 338 442 Ft, munkadíj: 8 821 558 Ft. Ezen felül 2 320 000 Ft-ot tett ki az adományként érkezett építőanyag és a felajánlásként elvégzett munkák értéke.

Az építkezés során az Egyházközség a következő forrásokból gazdálkodott:

Országos Evangélikus Egyház támogatása 1 500 000 Ft, pályázatok útján nyert támogatás: 2 125 000 Ft, cégek és vállalkozók támogatásai: 2 000 000 Ft, gyülekezeti tagok adományai: 5 730 000 Ft.

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2 000 000 Ft-tal támogatta az építkezést. A német és finn testvérgyülekezetek összesen 3 805 000 Ft-ot küldtek vagy hoztak el személyesen.

Műszaki adatok

Az épület két szinten összesen 208 m2. Az alagsorban női és férfi vizesblokkok:(wc-k, kézmosók, zuhanyzók) 19 m2, raktárhelyiségek és két, egyenként 32 m2-es nagyterem van. A földszinten az alagsorival megegyező méretű a két nagyterem és a vizesblokkok. Minden helyiség a főbejárat mögötti közlekedőből (12 m2) nyílik. A lépcsőház (6,6 m2) a régi imaterem és az új épület között kapott helyet, így a felső szinten a két épület teljesen összenyitható.

Funkciók

Az épület alapfunkciója a nevében van: Ifjúsági Gyülekezeti Ház. Azért épült, hogy a gyermekek és a fiatalok összegyűljenek benne. Együtt tanuljanak, játszanak, énekeljenek és beszélgessenek. Röviden: éljenek benne.

Itt működik három korcsoportban a Vasárnapi Iskola, a nagyobbaknak péntek esténként az ifjúsági bibliaóra. Az alsó szint és az épület körüli kert vidéki vagy külföldi gyülekezetek csoportjainak nyújt szálláslehetőséget.

Mindezen túl a termek alkalmasak családi rendezvények, kiállítások, hangversenyek, konferenciák rendezésére. A kultúra bármely ága otthont találhat benne, ha nem áll szöges ellentétben a keresztyén szellemiséggel.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események