Tradíció és jövőkép

Szeretettel köszöntöm az olvasót a Csömöri Evangélikus Egyházközség honlapján!

Nagyközségünk Budapest határában, azzal részben összeépülve, sok hagyománnyal rendelkezik, amelyek a mai település életében még szerepet játszanak, de a fővárosból betelepülők nagy száma, a modern életmód, a gazdasági környezet megváltozása új utakra vezeti a nagyközség lakóit.

Az evangélikus gyülekezet is számos tradíciót hordoz az évtizedek, évszázadok távolából és keresi a tovább vezető irányokat. Az istentiszteleteinken szép népviseletükben megjelenő idősebbek mellett természetessé vált a modern viselet. A kettő még egymás mellett él nem csak külsőségeiben, hanem lelkületében is. Az ébredési mozgalmak harmóniummal kísért énekei mellett természetessé váltak alkalmainkon a zenekarral kísért ifjúsági énekek is. Farsangi imahetünk, szeretetvendégségeink a maguk meleg vendégszeretetével, különleges süteményeivel a településünk határain kívülről is vonzzák vendégeinket.

Az évtizedek szisztematikusan felépített gyermek és ifjúsági munkáját (vasárnapi iskola, hittanoktatás, ifjúság) törekszünk kiegészíteni olyan korosztályos és tematizált csoportok létrehozásával és működtetésével, amelyek támogathatják tagjaikat élethelyzetüknek megfelelően. A tradíciók életben tartása, újra és újra élővé tétele segít a kötődésünk megtartásában, az otthon megélésében. Lelkészek, hitoktatók, csoportvezetők, egyházi munkások hűséges élete épült bele közösségünk életébe, reménységünk, hogy mindez különleges értékével segíti gyülekezetünk életét Budapest közvetlen közelében. Középiskolásaink, egyetemistáink, dolgozóink mind-mind a fővárosban tanulnak és dolgoznak napközben, de ide jönnek haza. Gyülekezeti alkalmainkkal, imaheteinkkel, táborainkkal, gyermek és ifjúsági programjainkkal, kirándulásainkkal szeretnénk minél többek lelki otthonává válni, nekik megváltó Urunk szeretetéről tanúskodni.

Johann Gyula lelkész

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események