Johann Gyula

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

A Csömöri Evangélikus Egyházközség (2141 Csömör, Petőfi Sándor utca 26. képviseli: Johann Gyula lelkész) – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a tulajdonában és fenntartásában álló temető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

Continue reading

Kettős ünnep Fancsalon

Az alábbi cikk az Evangélikus Élet országos hetilap március 8-ai számában jelent meg.

Kicsinynek bizonyult február 28-án az abaúji település – Fancsal – dombon emelkedő temploma: kettős ünnepre gyülekeztek ugyanis a hívek közelről és távolról. Elsőként a gyülekezet két éve ott szolgáló lelkészét, Domokos Tibort iktatta be hivatalába Buday Barnabás esperes, majd a hívek áldozatkész összefogásával és egyéb anyagi forrásból származó támogatással felépült új lelkészlakást szentelte fel dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke.
Continue reading