Johann Gyula

1 19 20 21

Megszépül a gyülekezeti ház kertje

Még tavaly fogant meg a gondolat egy emlékező család részéről, hogy a gyülekezeti házat a templommal összekötő kis kerti út szebb és jobb lenne, és persze kevésbé balesetveszélyes, ha nem a már kissé összepiszkolódott, göröngyös murva borítaná, hanem mutatós és stabil térkő. Continue reading

A gyülekezet kórusa

Sok-sok alkalmon, ökumenikus imahéten, egyházzenei kórustalálkozón, templomi koncerten hallgattuk évek óta a helyi egyházak lelkes kórusait, s az erőteljesen kontrollált irigykedésünk mellett/után biztosan felmerült bennünk a kérdés: nekünk miért nincs ilyenünk??? Continue reading

Húsvéthétfő

Húsvéthétfőn az ünnepi istentisztelet prédikációs alapigéje az első Korinthusi levél 15. fejezetéből a 21. verstől a 23. versig szólt: „Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” Continue reading

1 19 20 21
Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(“http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(“ISO-8859-2”, “UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események