Húsvétvasárnap a Vasárnapi Iskolában

Húsvétvasárnap a Vasárnapi Iskolában a gyerekek hat csoportban átbeszélhették a nagyhét fontosabb eseményeit, amelyeket egy rövid próba után elő is adtak az alkalom második felében. Így láthattuk, hogyan ujjongtak és hozsannáztak az emberek, amikor Jézus szamárháton bevonult Jeruzsálembe. Átismételhettük, hogyan adott példát a Mester azzal, hogy nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán megmosta a tanítványok lábát, valamint hogyan jövendölte meg azt, hogy Júdás fogja elárulni őt, illetve hogyan szerezte az úrvacsorát bűneink bocsánatára. Újra felidéztük, ahogyan imádkozott a Gecsemáné kertben, ahol az áruló tanítvány csókkal árulta el Mesterét. Végigkövethettük, amint egyik kihallgatásról a másikra hurcolták őt, miközben megkorbácsolták, kigúnyolták, leköpdösték. Átismételtük, mi is történt élete utolsó óráiban a keresztrefeszítéstől a sírbahelyezésig. S ami a legfontosabb, eljátszottuk, húsvét hajnalban a sírhoz igyekvő asszonyoknak hogyan jelentette az angyal, hogy Jézus él, feltámadt!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események