Húsvéthétfő

Húsvéthétfőn az ünnepi istentisztelet prédikációs alapigéje az első Korinthusi levél 15. fejezetéből a 21. verstől a 23. versig szólt: „Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.”

Az istentiszteleten részt vett finnországi testvérgyülekezetünk lelkésze, Veli-Matti Hynninen és kedves felesége, Camilla is. Matti a loviisai gyülekezet üdvözletét hozta és örömét fejezte ki afelett, hogy részt vehetett a húsvéti csömöri istentiszteleten. „Jövőre lesz harminc éve, hogy ezen a szószéken először prédikáltam, így szinte ez már az én templomom is, de most először lehetek itt húsvétkor. Nagy öröm ez számomra” – mondta köszöntő beszédében.

Napi ige

Gyülekezeti események