Konfirmandus hétvége és vizsga

Gyülekezetünkben már hosszú évek óta hagyomány, hogy konfirmandusainkkal a vizsga előtt egy hétvégét eltöltünk valamelyik evangélikus vendégházban. Idén a fóti kántorképzőben jártunk április 23-25. között. A 13 konfirmandus és a 10 ifjúsági segítő a két teljes nap alatt együtt gyakorolta a káté-válaszokat, a verseket és a szerepeket. Az együttes készülés, az együtt átélt áhítatok, istentisztelet, játékok reménység szerint még inkább elmélyítik a kapcsolatokat, és szeptembertől a frissen konfirmált fiatalok is beilleszkedhetnek az ifjúsági csoport életébe.

A Húsvét utáni 4. vasárnap, május 2-án került sor a konfirmációi vizsgára, istentiszteleti keretek között. A családok, hozzátartozók és a gyülekezet teljesen megtöltötte a templomot. Különleges alkalom ez közösségünk életében. Amíg a fiataljainkért izgulunk, magunk is újra végigéljük saját konfirmációnk emlékeit. Azt gondolom, hogy a majd két órás alkalom segített minden résztvevőnek egy kicsit Krisztusra figyelni. Örülünk a konfirmandusok talpraesett szereplésének és várjuk a jövő vasárnapi úrvacsorai ünnepet, ahol a 25, 50 és 60 éve konfirmáltak is áldást kapnak, és együtt élik át az úrvacsora szentségét.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események