Konfirmáció – Úrvacsorai istentisztelet

Idén tizenhárom taggal bővült hivatalos értelemben a csömöri evangélikus gyülekezet. A konfirmandusok vizsgáját követő vasárnapi istentiszteletre ismét megtelt a templom. Büszke szülők, még büszkébb nagyszülők, rokonok, fiatal és idős gyülekezeti tagok, ifisek hallgatták és nézték a tizenhárom hamisítatlan kiskamasz talán már kevésbé feszült, ám izgatott „szereplését”.

Csak sejtjük, hogy a korosztályra annyira jellemző testtartás, arcjáték és viselkedés mögött ott bujkált egy ebben a korban természetesen titkolandó megilletődöttség is, amikor – mint a gyülekezet legifjabb felnőtt tagjai – először fogadhatták az ostyát és a bort.

Azt is csupán reméljük, hogy a zsúfolt templomi „közönség” nemcsak a lámpalázat fokozta fiatal szívükben, hanem talán megérezték azt is, mennyire fontos, hogy itt vannak. A személyesen nekik mondott Igék, az ifisek most is nekik játszott gitáros dalai, az értük szorító gyülekezet ünnepélyessége nagyon más, mint a hétköznapok. Szeretnénk azt hinni, hogy ilyen-olyan formában a „közelben” maradnak – elsőként az ifjúsági órákon –, hogy aztán a hétköznapjaik is kicsit mások legyenek…

Köszöntünk benneteket!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események