A Csömöri Evangélikus Gyülekezet 2009. évi statisztikája

A keresztség szentségében részesült:

10 fiú és 18 leánygyermek,
valamint 2 felnőtt férfi.
Összesen 30-an, hattal többen, mint 2008-ban.

A keresztség szentségében részesültek: Forró Dorottya Abigél, Kiss Dominik Viktor, Péter Nikolett, Nacsa Katica Szilvia, Nacsa Szabina, Nacsa Panna Nikoletta, Veres Péter, Morva Boglárka Vivien, Korneli Dorina Lilla, Fényes Jázmin, Zámba Tamara Veronika, Uhrin Áron, Szabó László Béla, Lassán Rebeka, Kiss Zoltán, Sipos Emma, Boldizsár Lilla, Viktor Ferenc Johansson, Forró Izabella, Bódi Boglárka, Roszinszky Réka, Gelencsér Gergő, Gelencsér Patrik, Sándor Viktória, Krizsán Vilmos, Poppy Garas, Lezsák Zsolt István, Tóth Elek, Vereszky Mirkó, Hajdu Anita

„Örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.” Luk. 10,20

Konfirmált:

14 fiatal, 5 leány és 9 fiú, és 2 felnőtt férfi, összesen 16-an.
Néggyel többen, mint 2008-ban.

Idei konfirmandusaink: Erdélyi Richárd, Hegedűs Dénes, Kalina Dávid, Karancsi Rudolf, Kecskés Péter, Korán Richárd, Kovács Lili, Kulich Ágnes, Mészáros Attila, Palocsán Adrienn, Szarka Norbert, Vaffler Lilla, Varga Edit, Veres Levente, Kiss Zoltán, Tóth Elek

,,Boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár.” Zsolt 128,1

Házasságot kötött Isten áldásával:

4 ifjú pár.
1 párral kevesebben, mint az előző esztendőben.

Gáll Gábor és Zámba Anikó, Kiss Zoltán és Iliás Beáta, Fábián Csaba és Várszegi Viktória, Tóth Elek és Őri Szilvia.

„Minden dolgotok szeretetben történjék.” 1Kor 16,14

Elkísértünk az utolsó földi úton:

12 férfi és 9 nőtestvért. Összesen 21 testvérünket.
A temetések száma megegyezett az előző esztendeivel.

Hazatért testvéreink: Javasi József 61 év, Szabados Imre 54 év, Bátovszki Jánosné sz. Szuhai Anna 72 év, Krizsán Mihály 79 év, Gubek Győző Mihály 57 év, Szabó István 60 év, Kinczler Gyuláné sz. Rögöz-Rothermel Emma 77 év, Albitz Károlyné sz. Racskó Erzsébet 77 év, Szilágyi Lajos 51 év, Brieska János 64 év, Hevesi Istvánné sz. Lassan Erzsébet 69 év, Gergely Imréné sz. Jansik Anna 86 év, Budai László 71 év, Prohászka Gyula 86 év, Mező Józsefné sz. Ecsenszki Anna 78 év, Krizsan Andrásné sz. Vereszki Cecília 84 év, Pozsonyi József 86 év, Gyöngyösi Mihály 68 év, Vékony Istvánné sz. Horváth Anna 81 év, Kósa Pál 64 év, Rövid Zsuzsanna 42 év

Elhunyt testvéreink átlagéletkora: 70 esztendő volt.
Bibliai kort négyen éltek meg.

„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugosznak fáradozásuktól, és cselekedeteik követik őket.” Jel 14,13.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események