Gyülekezeti krónika – Visszatekintés a 2009. év gyülekezeti eseményeire

Január

Január 18 – 25 között ökumenikus imaheti alkalmakat tartottunk a római katolikus, református, baptista és az evangélikus gyülekezetben, Görbe József, Riskóné Fazekas Márta, Eszes Zoltán, Tavaszné Kertész Ilona és Johann Gyula lelkészek szolgálatával. Január 28-án a sáfárok találkozójára került sor az Imaházban.

Február

Február 14-15-én ifjúsági napokat tartottunk a fóti Kántorképzőben. Itt készültünk a tervezett ifjúsági passiói előadásra.

Február 22– március 1-ig tartottuk a hagyományos farsangi imahét alkalmait gyülekezetünkben. Vendég igehirdetőink voltak: Grendorf Péter és felesége Grendorfné Balogh Melinda, Kovács Áron, dr. Szabó Lajos, Kertész Géza, dr. Bácskai Károly, Bódi Emese, Smidéliuszné Drobina Erzsébet és Smidéliusz Zoltán. Köszönjük a sok segítséget az előkészületekben, a sok finom süteményt.

Március

Március 14-én a gyülekezet hitoktatóival résztvettünk Hévízgyörkön, a megyei hitoktatók találkozóján. A finn vendéglátó csoporttal megtartottuk az első szervező alkalmat és elkezdtük a német csoport szervezését is. 21-én résztvettünk Aszódon, a megyei hittanversenyen a korcsoportos csapatainkkal. Március 28-án presbiteri ülést tartottunk.

Április

Virágvasárnap és nagypénteken passióolvasás volt az ifisek segítségével. Virágvasárnap este az ifisek bemutatták az általuk dramatizált passiót, sokat készültek rá, szép alkalom volt a nagyhét elején. 24-26-ig gyülekezetünk konfirmandusai a fóti Kántorképzőben készültek a vizsgára és az úrvacsorára a lelkész, felesége és az ifjúság segítségével. 26-án, vasárnap gyülekezeti közgyűlést tartottunk és elfogadtuk az új temetői szabályzatot.

Május

3-án és 10-én volt gyülekezetünkben a konfirmandus vizsga és úrvacsorai istentisztelet. 14 konfirmandus testvérünk élhetett, életében először, az úrvacsora szentségével. 10-én megáldottuk az 50 éve templomunkban konfirmáltakat. Május 17-én Gertrud Heublein német diakonissza testvér prédikált az istentiszteleten, köszönjük Mátyásné Nagy Éva tolmácsolási szolgálatát.

18-23-ig evangélizációt tartottunk Csömör – Kistarcsa – Nagytarcsa evangélikus és református gyülekezeteiben, Zászkaliczky Pál és Villányi Péter lelkészek szolgálatával.

Június

Június 1-én, Pünkösd hétfőn, a falunapok záróalkalmaként templomunkban lépett fel a Tabulatúra régizene együttes.

7-én a Gustav Adolf segélyszervezet részére gyűjtöttünk, vendég igehirdetőnk Albert Gábor gödöllői lelkész volt.

14-én tanévzáró istentiszteletet tartottunk az ifjúság és Solymár Péter lelkész szolgálatával. Június 16-19-ig tartottuk Mátraszentimre – Bagolyirtáson a FÉBÉ Názáret üdülőjében a Vasárnapi iskolások táborát.

21-én Találkozások Napja – Gyülekezeti Nap névvel szerveztünk egész napos programot, közös ebéddel, előadással, vasárnapi iskolások bemutatóival, Boda Zsuzsa északír fotóival és a Shamrock zenekarral. A nap igehirdetője D. Szebik Imre ny. püspök volt.

Július

Július 4-11 vendégül láttuk finn testvérgyülekezetünk, a Loviisai gyülekezet küldöttségét. 5-én Veli-Matti Hynninen volt az igehirdetőnk. Köszönjük a vendéglátók önzetlen, minden igényt kielégítő vendégfogadását és Solymár Eszter minden részletre kiterjedő szervezői és lebonyolítói szolgálatát. Terveink szerint 2012-ben találkozunk legközelebb testvéreinkkel Finnországban.

20 – 25-ig, Magyaregregyen tartottuk az ifjúsági táborunkat 35 résztvevővel. A tábor főtémája az elhívás volt.

Augusztus

20-án a Szlovák Önkormányzat épületében vettünk részt a Felekezetek és nemzetiségek közös imáján.

21-28-ig németországi testvérgyülekezetünket látogattuk meg St. Michaelisdonn-ban. A 17 fős csoport sok új élménnyel és szép együttlétek emlékével gazdagodott. Köszönjük német testvéreink vendégszeretetét, és Solymár Péter és Kertész Géza lelkészek helyettesítő szolgálatát.

Szeptember

Szeptember 5-én délután résztvettünk Vető István, az új cinkotai lelkész iktató istentiszteletén. Isten áldja meg testvérünk szolgálatát új gyülekezetében.

6-án tartottuk tanévnyitó istentiszteletünket, aminek a végén imádkoztunk a tanévért, közös életünkért, majd közösen úrvacsorát vettünk.

12-én gyülekezetünk néhány presbiterével résztvettünk az Országos Presbiterek Találkozóján Pestszentlőrincen és többek közt Fábri György testvérünk előadását is meghallgathattuk.

Október

Október 10-én résztvettünk az Országos Evangélizáción a Deák téren.

17-én gyülekezeti kirándulást szerveztünk Kecskemétre és Kiskőrösre. A 80 gyülekezeti tag tartalmas napot tölthetett együtt, és számos emlékkel gazdagodhatott.

Október 20-án, kedden megtartottuk az első gyülekezeti énekkari próbát. Urunk áldja meg ezt a közös munkát, gyülekezetünk új csoportját.

31-én, Reformáció napján, megtartottuk szokásos reformációi istentiszteleteinket.

November

November 5-én résztvettünk Túrmezei Erzsébet testvér felújított sírkövének megáldásán, köszönet minden segítségért.

8-án délelőtt aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk. 15-én, az istentiszteleten köszöntöttük és hálát adtunk azért, hogy Gubek Mária testvérünk 30 éve a gyülekezet felügyelője. Isten áldja meg testvérünket és köszönjük a hosszú, áldozatos szolgálatát. Délután levetítettük a finn vendégfogadás képeit, majd pedig a kecskeméti kirándulásról készült fotókat. Köszönet a Kulich családnak és Boda Zsuzsának.

20-22-ig ifjúsági hétvégét tartottunk Borsosberényben 18 résztvevővel.

Örökélet vasárnapján gyertyagyújtással emlékeztünk meg az előző egyházi esztendőben előrement szeretteinkről. Ezen a vasárnapon, Fábián Ferenc és Kalmár Anna házasságának 60. évfordulóján, Solymár Péter áldotta meg a családja és gyülekezete körében ünneplő jubiláns házaspárt. Isten áldja meg testvéreinket.

December

Ádvent 2. vasárnapján vendégünk volt az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus napi küldöttsége, Zsíros András egyetemi lelkész vezetésével. Délután szeretetvendégséget tartottunk. 13-án templom alapkő-letételi ünnepet tartunk és délután pedig a vasárnapi iskolások karácsonyi műsorára kerül sor.

December folyamán tervezzük még a kreatív ajándékkészítő foglalkozást a vasárnapi iskolásainknak Ádvent 4. vasárnapján.


Köszönjük a Vasárnapi iskola vezetőinek, Solymár Péternének, Boda Zsuzsannának, Johanné Kertész Leának, Kalináné Gubek Erikának és ifjúsági segítőiknek, Dobos Viviennek, Palocsán Grétinek és Bacsó Ferencnek, az év folyamán tanúsított hűséges szolgálatot.

Köszönjük Solymár Péter lelkész úr állandó helyettesítő szolgálatát.

2009-ben 256.524.-Ft folyt be az adózók 1%-os felajánlásából a Csömöri Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszámára. Köszönjük a felajánlott összeget!

Szeretettel közöljük a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai számát: 0035 és a Csömöri Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószámát: 18665367-1-13. Kérjük, jövőre is támogassa adója 1+1 százalékával egyházunkat, gyülekezetünket. Köszönünk minden eddigi felajánlást.

A 2009-es esztendőben gyülekezetünk 400.000.-forint támogatást és a hittanosaink részére ingyen hittankönyveket kapott az Önkormányzattól. Köszönjük a támogatást.

Presbitériumunk döntése alapján az évi javasolt gyülekezettámogató felajánlás összege, felnőtt egyháztagonként 5.000.- forint. Köszönjük a felajánlásokat és a sáfárok munkáját.

Az idei esztendőben az új csoportok megerősítése ill. a gyülekezeti kórus indítása volt a hangsúlyos feladatunk. A tavalyi építkezések utáni gazdasági stabilizálódás megtörtént, köszönjük a sok segítséget.

Szeretnénk folyamatosan erősíteni az öregifi és a 20-30-asok ifijének alkalmait, várjuk az érdeklődőket. Reménységünk, hogy a közeljövőben elindulhat a gyülekezeti honlapunk, bízunk benne, hogy élni tudunk az általa kínált lehetőségekkel.

A lelkész elérhetőségei:

Johann Gyula
Telefon/fax: 06 28 445 030 vagy 06 20 824 2074
e-mail: gyula.johann@lutheran.hu

Köszönjük Urunknak az idei esztendő kihívásait, örömeit, ajándékait.

Összeállította: Johann Gyula

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események