Solymár Péter lelkész 70 éves Születésnapi szolgálat és köszöntés

Különös aktualitása volt Solymár Péter, a gyülekezet 37 év után nyugdíjba vonult lelkésze mai istentiszteleti szolgálatának. Az igehirdetés után Gubek Mária felügyelő és Boda Zsuzsa kedves szavakkal, ajándékkal és virággal köszöntötték a gyülekezet nevében Péter bácsit 70. születésnapja alkalmából. Az ifjúság énekkel készült, a loviisai evangélikusok üdvözletét Veli-Matti Hynninen finn lelkész tolmácsolta, aki erre a kerek évfordulós ünnepre érkezett feleségével Csömörre.

Péter bácsi meghatottan fogadta a jókívánságokat és hálát adott mindenekelőtt Istennek, hogy ezen a napon is hirdethette az Igét, méghozzá a számára oly fontos és sokat jelentő templomban és gyülekezeti körben.

Napi ige

Gyülekezeti események