Becsöngettek…

A nyári szünetben átélt élményekért és a pihenésért mondtak köszönetet, illetve az új tanévre kérték Isten áldását az óvodások és iskolások szüleikkel, hozzátartozóikkal, valamint hitoktatóikkal együtt szeptember 12-én, vasárnap délután a tanévnyitó, úrvacsorai istentiszteleten. Az igehirdetés szolgálatát Simon Attila, az Aszódi Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze végezte, aki prédikációja elején – sokak örömére – egy buborékfújó segítségével illusztrálta, hogy az ember alkotta, sokszor tökéletesnek gondolt dolgok milyen múlandók.

Az istentisztelet liturgiáját Johann Gyula mellett ez alkalommal is az ifjúság tagjai végezték. A sok éves hagyománynak megfelelően az úrvacsora után a még nem konfirmáltak kaptak áldást, amely az ifjúsági istentiszteleteknek mindig az egyik legmeghatóbb pillanati közé tartozik.

A tanévnyitó alkalomnak a végén egy kis nyári nosztalgiázásra is lehetőség nyílt Boda Zsuzsa jóvoltából, aki a júliusi vasárnapi iskolás tábor fotóiból idén is elkészítette a körülbelül fél órás élménybeszámolót – nem kis vidámságot csalva a „nézők” arcára.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események