Emléktábla-avatás Kistarcsán, 2010. december 27.

A kistarcsai szeretetotthon falán avatta fel Ittzés János püspök azt az emléktáblát december 27-én, amelyet id. Kendeh György tíz évvel ezelőtt elhunyt evangélikus lelkész emlékére állítatott az Ordass Lajos Baráti Kör. A szeretetotthon kápolnájában a püspök igehirdetése után dr. Boleratzky Lóránd és Herényi István korábbi elnökök leplezték le az emléktáblát.

Id. Kendeh György kelenföldi és dr. Keken András Budapest-Deák téri lelkészek Ordass Lajos püspök munkatársaiként maguk is áldozatul estek a püspök ellen indított politikai hadjáratnak az 1950-es és’60-as években. Többek között börtön, durva kihallgatások, majd a lelkészi szolgálattól való eltiltás várt rájuk. A Kendeh-családot három kisgyerekkel a Békés megyei Kamut melletti tanyákra telepítették ki 1951-ben. A lelkész azonban végig kitartott elvei mellett, lelkiismerete és hite ellen nem tett semmit és minden következményt vállalt is emiatt.

1961 novemberétől nyugdíjbavonulásáig, 1982-ig volt a kistarcsai özvegy papnék otthonának gondnoka, ugyanis egy egyházi törvényszéki ítélet értelmében a főváros területén nem végezhetett lelkészi szolgálatot. 1988-ban alapító tagja, majd tíz évig titkára volt az Ordass Lajos Baráti Körnek.

Az eseményről bővebb tudósítás olvasható az Evangélikus Élet 2011. január 2-ai lapszámában.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események