Új kántor szolgál a gyülekezetben

Ez év január elsejétől új kántora lett a Csömöri Evangélikus Gyülekezetnek. Kocsis Krisztina „Csisztu” soproni születésű és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmadéves hallgatója egyházzene és kórusvezetés szakon. A fiatal kántor 2007-ben a Fóti Evangélikus Kántorképző júliusi tanfolyamának záró istentisztelete keretében tett felnőtt konfirmációi vizsgát, s lett hivatalosan is az Evangélikus Egyház tagja. Korábban születési helyéhez közel, Sopron-Bánfalván végzett kántori munkát és több gyülekezetben vállalt kisebb helyettesi szolgálatokat. Megállapodásuk szerint a hónap első vasárnapjain továbbra is Tenczer Györgyné kántorizál majd, a többi vasárnap pedig az új kántoré, aki szép prelúdiumokkal gazdagítja az istentiszteleteket. Tenczer Györgyné sajnálja, hogy éppen a nagy egyházi ünnepeken (karácsony, húsvét) nem élvezheti majd a gyülekezet a virtuóz orgonajátékot, hiszen Csisztu ezeken az ünnepeken hazautazik családjához a budapesti kollégiumi szállásáról.

Johann Gyula lelkész a kórusvezető szakos egyetemistát szeretné bevonni a gyülekezeti kórus terelgetésébe is, amit a közvetlen, kedves és érdeklődő kántor örömmel el is vállalt. Üdvözöljük őt gyülekezetünkben!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események