A vallás a modern világban

A nemrég elhunyt, legismertebb hazai vallásszociológus, Tomka Miklós tiszteletére posztumusz könyvbemutatót tartottak november 4-én, Budapesten az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Könyves Kálmán körúti dísztermében. Az előadó kutatók, egyházi vezetők a megjelent könyv („A vallás a modern világban”) fő problémafeltevéséhez kapcsolódva méltatták Tomka Miklós munkásságát, aki katolikus gondolkodóként nem csak saját egyháza, hanem minden hazai keresztény felekezet értelmiségi párbeszédét inspirálta sokirányú és átfogó kutatásaival. Az előadók között volt Csepeli György, az ELTE professzora, Török Péter, a Semmelweis Egyetem, Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem és Hegedűs Rita, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, továbbá Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.

A legfrissebb hazai, országos vallásszociológiai kutatást Fábri István szociológus mutatta be, aki az evangélikus egyház híveinek és lelkészeinek körében végzett vizsgálat eredményeiről tartott előadást. „Az egyházban úttörő jellegűnek számító kutatást még 2010-ben végeztük 1 500 fő evangélikus megkérdezésével. Helyi közéleti elfoglaltságom miatt most már sajnos kevés időm van foglalkozni a rendkívül gazdag vizsgálati anyag feldolgozásával. Ha csak tehetem azonban, munkatársaimmal együtt szívesen adok tájékoztatást a kérdőíves kutatás eredményeiről, hiszen rendkívül sok fontos és új tapasztalattal bővítette tudásunkat az evangélikus hívek egyházhoz való viszonyáról, a hétköznapok vallásos gyakorlatáról és annak megéléséről.” — mondta el gyülekezetünk tagja, Fábri István. A csömöri polgármester testvérével, dr. Fábri Györggyel, az ELTE rektorhelyettesével együtt irányította az országos egyházi vezetés megrendelésére készített kutatási programot, amelyről már számos egyházi fórumon, eseményen tartottak előadást, többek között a csömöri „öregifi” egyik alkalmán is.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események