Üzenet Indiából – kereszt(y)én(y) egység?!

Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója az ószövetségi Mikeás prófétától származó idézet: „…mit kíván tőled az Úr!”

Az egyetemes imahét anyagának eredeti vázlatát az Indiai Keresztény Diákmozgalom készítette az Összindiai Katolikus Egyetemi Szövetséggel és az Indiai Ökumenikus Tanáccsal egyetértésben. A végső szöveget az Egyházak Világtanácsának Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által létrehozott nemzetközi bizottság tagjai hozták létre.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg. A helyi, nagy keresztyén gyülekezetek tagjai Csömörön is több évtizede egymás templomaiban hallgatják ezen a héten az igét, amelyet mindig egy vendég-lelkész hirdet. A prédikációkban idén minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettek a lelkészek az összefogás fontosságára. Mint elhangzott, a világ mifelénk és a távoli Indiában is olyan irányban halad, amikor nem lehet más út sem keresztyének, sem keresztények, sem nem-keresztyének számára, mint az összefogás és együttműködés minden fronton. Nem érdemes a különbségeket kutatni, hanem ennél fontosabb a közös pont, Krisztus, és az ő éltető, a mindennapokban megtartó tanításaira figyelés.

Településünkön az ökuméné szellemisége nem korlátozódik erre az egyetlen rendezvénysorozatra. Az ökumenikus imahéten kívül számos más alkalmon vesznek részt együtt a keresztyén gyülekezetek: az ökumenikus tanévzáró istentiszteletet, az ökumenikus horgászversenyt és a hamarosan, március 2-án megrendezendő ökumenikus kórustalálkozót is a keresztyén egység nevében szervezik közösen a csömöri felekezetek.
Az imaheti együttlétet pénteken este szeretetvendégség zárta. Az evangélikus gyülekezeti ház termeiben forró tea és forralt bor, valamint a négy gyülekezet – római katolikus, evangélikus, református és baptista – asszonyainak saját készítésű süteményeivel megterített asztalok várták a híveket.

Johann Gyula evangélikus lelkész igehirdetése a római katolikus templomban. Az alapige Jn 9:1-11 „Jézus nyállal és sárral gyógyít”.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események