Családos istentisztelet

Május 25-én, vasárnap reggel a vasárnapi iskola helyett családos istentiszteletet tartottunk a templomban. A szüleikkel, nagyszüleikkel, rokonaikkal érkező vasárnapi iskolások és iskolai hittanosok kíváncsian és izgatottan érkeztek. Az istentisztelet liturgiájában mind a három vasis csoport besegített: a kicsik a „Zengd, lelkem ez új reggelt” kezdetű énekhez készítettek papírból illusztrációkat, a középső- és nagycsoportosok közül pedig többen a maguk írt imádságokat olvasták fel. A szülők közül Puskásné Ági olvasta fel az oltár előtti igét, Johann Gyula lelkészünk szolgált igehirdetéssel.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események