Tanévnyitó, családi istentisztelet

Szeptember első vasárnapján, 7-én, a vasárnapi iskolai alkalom helyett tanévnyitó, családi istentiszteletet tartottunk a templomban. Az úrvacsorai alkalmon Johann Gyula lelkész prédikált, a liturgiában Pápai Attila, az új hatodévesünk, valamint a vasárnapi iskolások vettek részt. Az énekeket ifjúságunk zenészei kísérték hangszeren. Hagyományainkhoz híven az úrvacsoravétel előtt a még nem konfirmáltak térdepelhettek az oltárhoz áldásért.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események