Közös reformációi istentisztelet

Reformáció ünnepén a délelőtti istentisztelet után – hagyományainkhoz híven – este a református gyülekezet tagjaival közösen ünnepeltük október 31-ét. Az alkalmon Johann Gyula evangélikus lelkész szolgált igehirdetéssel, amelynek alapigéjéül 1Kir 21,1–16-ot, azaz a Nábót szőlőjéről szóló történetet választotta.

Az istentisztelet másik részében Esztergály Előd Gábor református lelkipásztor személyes bizonyságtételén túl Ravasz László néhai református püspök 1956. november 1-én elmondott beszédének egy részletét olvasta fel rámutatva annak ma is aktuális voltára.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események