A kiscsoport illusztrációi a karácsonyi történethez

A 2014-es karácsonyi ünnepségen a Vasárnapi Iskola kis csoportja az alábbi verset mondta el, amelyet az általuk készítette rajzokkal illusztráltunk.

József és Mária Názáretben éltek,
jegyesek voltak, fiatalok és szépek. Egy nap Mária otthon dolgozott,
amikor Gábriel angyal jelent meg ott.
Szólt az égi hírnök: Ne félj, Mária,
fiad fog születni, nevezd őt Jézusnak. Néhány hónap múlva
Augusztusz császár parancsba adta:
Írnokok, számoljatok:
országomban hányan laktok?
Menjen mindenki a szülővárosába,
Ott írjanak mindenkit a listára! József és Mária elindult a hosszú útra,
és elmentek Betlehem városába. Későn érkeztek, hely már nem volt sehol,
hiába kopogtattak mindenhol.
Egy fogadós megszánta őket,
az istállóba beengedte Józseféket. Itt született meg Jézus, az Isten fia,
még azon a napon, éjszaka.
Mária bepólyálta, jászolba fektette,
Józseffel örömmel őrködtek felette. Azon a környéken pásztorok tanyáztak,
éjszaka is a nyájra vigyáztak. Hirtelen fényes lett az ég,
és eltűnt a sötétség.
A pásztorok nagyon megijedtek,
mert előttük egy angyal jelent meg.
„Ne féljetek, mert örömöt hirdetek:
ma éjszaka egy kisbaba született.”
„Ő a Megváltó, az Isten fia,
jászolban fekszik bepólyálva.”
Ezután angyalsereg érkezett,
és Istenről énekelt dicsérő éneket.
Amikor az angyalok elmentek,
a pásztorok így vélekedtek:
„Menjünk, nézzünk utána,
miről beszéltek az angyalok máma.”
Így is lett. Elindultak,
az útnak nekivágtak.
Az istállóhoz odaértek,
a jászolhoz letérdeltek. Hódoltak a kisdednek,
majd örömmel visszamentek. Ez a karácsony rövid története,
Jézus születésének az örömhíre.
Ti is, akik halljátok,
mindenkinek hírül adjátok!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események