Óvatos indulás

Tájékoztatás az istentiszteletek várható újraindításáról

Kedves Testvérek!

Örömmel tájékoztatjuk a gyülekezetünk istentiszteletei után érdeklődőket, hogy a kijárási korlátozás lazításával, feloldásával együtt tervezzük az istentiszteleti alkalmaink folytatását templomunkban. Szeretnénk ezt az indulást – a körülményeket folyamatosan mérlegelve – megszervezni és fokozatosan felépíteni, hiszen fontos szempont változatlanul a védekezés, az egymásra figyelés. Ehhez kérjük a testvérek türelmét és együttműködését.

Terveink szerint, ha a jelenlegi járványügyi tendencia folytatódik, június 7-től tartanánk újra vasárnap délelőttönként istentiszteleteket. A közösségi alkalmakra vonatkozó szabályok betartásával, egyelőre kevesebb énekléssel, úrvacsora nélkül. Az alkalmakat a továbbiakban is felvesszük és a gyülekezeti facebook oldalakon vasárnap délután már megtekinthetővé tesszük. Az addig eltelő időszakban elkészítjük a Püspöki Tanács által javasolt Védekezési Szabályzatot, amely segítségével szeretnénk a templomi alkalmak együttléteinek biztonságát növelni. A szabályzat minden részletes tudnivalót tartalmazni fog, és azt kellő időben közzétesszük.

Kérjük, tervezzük és készüljünk együtt a templomi alkalmaink újra indulására, imádságban hordozva azokat, akik erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az életünk mielőbb a megszokott módon folytatódhasson. Isten áldása kísérje gyülekezeti életünket, mindnyájunkat!

Erős vár a mi Istenünk!

Johann Gyula lelkész és Dr. Kemény Csaba felügyelő

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események