Virágvasárnap

A nagyhét kezdetén, virágvasárnap reggel családi istentiszteletet tartottunk a templomban.Solymár Márta néni vezetésével a 3. osztályos hittanosok és a Vasárnapi Iskola nagycsoportja felelevenítette számunkra a nagyheti eseményeket.

A fél 11-es, délelőtti istentiszteleten a szokásos passióolvasásra került sor.

 

Napi ige

Gyülekezeti események