Kettős ünnep Fancsalon

Az alábbi cikk az Evangélikus Élet országos hetilap március 8-ai számában jelent meg.

Kicsinynek bizonyult február 28-án az abaúji település – Fancsal – dombon emelkedő temploma: kettős ünnepre gyülekeztek ugyanis a hívek közelről és távolról. Elsőként a gyülekezet két éve ott szolgáló lelkészét, Domokos Tibort iktatta be hivatalába Buday Barnabás esperes, majd a hívek áldozatkész összefogásával és egyéb anyagi forrásból származó támogatással felépült új lelkészlakást szentelte fel dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke.

A falu nevével egy 1262-ben kelt oklevélben találkozhatunk először, és sosem tartozott a nagy lélekszámú települések közé; ma is mindössze háromszázan lakják. Az iratok tanúsága szerint azonban 1719. november 30-a óta megszakítás nélkül van evangélikus lelkésze Fancsalnak – Domokos Tibor e sorban a tizenhetedik lelkipásztor.

A múlt szombati ünnepi istentisztelet liturgiájában a püspök és az esperes mellett Balázs Tibor sajókazai lelkész vett részt, az arnóti gyülekezet hittanosai pedig Buday-Malik Adrienn zenei vezetésével egy dallal kedveskedtek. Dr. Fabiny Tamás igehirdetésében felhívta a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészének a figyelmét: mindig jól éljen az igében (Gal 5,1) említett krisztusi szabadsággal, és soha ne éljen vele vissza.

A frissen beiktatott lelkész székfoglaló prédikációját az Útmutató aznapi zsoltárigéje (40,9) alapján tartotta. Kiemelte: a zsoltáros által említett, Istennek való szolgálatot százszázalékos odaszánással kell végeznünk, hiszen az Úr sem „részletekben” szeret minket.

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlés keretében – többek között – dr. Fábri György egyházkerületi felügyelő és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő mondta el jókívánságait. A köszöntések végén a Domokos Tibor hatodéves szolgálati helyéről, a csömöri gyülekezetből érkezett huszonhárom fős küldöttség tagjai adták át ajándékaikat.

Az ünnepség második felében – egyházunk rendjének megfelelően – az egyházkerület püspöke szentelte fel a gyülekezet új parókiáját. A korábbi, kúriaszerű épület elodázhatatlan felújítása helyett olcsóbb volt a telken – a korábbi istálló és garázs helyére – újonnan felépíteni egy kisebb, de korszerűbb lelkészlakást. Az öt és fél millió forintos beruházás az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Borsod-Hevesi Egyházmegye anyagi támogatása mellett jelentős önrészből, valamint a Boros Csaba felügyelő vezette gyülekezet, a Domokos házaspár és az arnóti cserkészek kétkezi munkájából valósult meg.

Az ünnepi kulcsátadás után az új hajlékba belépő lelkészeket – szép liturgikus hagyományt felelevenítve – a beiktatott lelkész felesége, Domokos Adél kínálta kenyérrel és sóval.

Az alkalom végén a helyi kultúrházban további köszöntések hangzottak el – így Isóczki Lajos polgármesteré is –, majd a nap gazdagon terített, fehér asztalok mellett zárult.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események