Virágvasárnap

A nagyhét kezdetén, virágvasárnap reggel családi istentiszteletet tartottunk a templomban.Solymár Márta néni vezetésével a 3. osztályos hittanosok és a Vasárnapi Iskola nagycsoportja felelevenítette számunkra a nagyheti eseményeket.

A fél 11-es, délelőtti istentiszteleten a szokásos passióolvasásra került sor.

 

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események