Jubiláló konfirmandusok áldása

Az idei konfirmáció úrvacsorai ünnepén került sor ismét a 25, az 50 és a 60 évvel ezelőtt konfirmáltak áldására. Ők az „újoncok” után vehették az áldást és az úrvacsorát az újkori szokással szemben a régi módon, közös kehelyből, ahogyan tették életükben először. Legtöbben, tizenketten voltak a hatvanadik évfordulósok, tízen jöttek el a félszáz éve konfirmáltak közül, a negyedszázadosok pedig nyolcan vették ismét együtt az Úrvacsorát.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események