Egyházmegyei kórustalálkozó Domonyban

Épphogy véget ért a gyülekezet egyik legnagyobb ünnepe, a konfirmációi istentisztelet május 9-én vasárnap, már indult is egy kisebb konvoj, hogy a csömöri evangélikusokat képviselje először egy minden évben megrendezett alkalmon.

Idén Domonyban került sor a hagyományos egyházmegyei kórustalálkozóra, ahol tizenegy kórus – kilenc gyülekezet és két fília énekkara – adott elő főként egyházi műveket közel két órán keresztül. Az eseményen megjelent Mekis Ádám esperes és Dr. Roncz Béla egyházmegyei felügyelő.

A vendéglátó lelkészek, Kovács László egyházmegyei zenei koordinátor és Sághy Balázs domonyi lelkész üdvözölték a megjelenteket, és ahogy a koncerten, úgy az azt követő szeretetvendégségen végig gondoskodtak a csaknem kétszáz kórista és vendég jóllétéről, a technikai feltételekről, a konferálásról és a jó hangulatról. Köszönjük a meghívást!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események