Ökumenikus imaóra a Szlovák Háznál

A három legnagyobb hazai történeti egyház helyi közösségeinek részvételével idén harmadik alkalommal megrendezet közös liturgiára a Gorkij fasor szabadtéri színpadán került sor. A Himnusz eléneklése után Szabó Erzsébet, a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke üdvözölte a megjelenteket, külön megköszönve a népviseletbe öltözött „mamikák” részvételét, akik a hétköznapokban is büszkén viselt népviseleti ruhájukkal a maguk természetességükben járulnak hozzá a helyi szlovák hagyományok ápolásához. EzutánBátovszki György polgármester tartotta meg ünnepi beszédét, melyben Szent István király államalapító tevékenysége kapcsán külön kiemelte az „idegenek” befogadásának fontosságára vonatkozó, fiának, Imre hercegnek címzett intelmeket.

A három történeti egyház helyi közösségeit képviselve Johann Gyula evangélikus lelkész, Nagy Gyula nyugalmazott református lelkész és Görbe József római katolikus plébános rövid igehirdetéseit hallgathatták meg a hívek. Lelkészünk, Johann Gyula igehirdetésének alapját Máté evangéliuma 9. fejezetének 9–13. bekezdése képezte.

Visszaemlékező felszólalásában érzékletesen elevenítette fel Takács László karnagy a régi csömöriek aratási munkáját, az ahhoz kapcsolódó szokásokat és hitéleti elemeket. A Vox Animi Énekkar egyházi ihletésű vegyeskari műveket adott elő Ráduly Ildikó vezetésével. A Csömöri Római Katolikus Templom Kórusát Deák Csaba vezetette: műsorok különlegessége volt, hogy római katolikus, evangélikus és református liturgikus énekeket is megszólaltattak.

A közös egyházi alkalom zárásaként a jelenlévők elmondták a Miatyánkot, majd elénekelték a Szózatot.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események