Egyházszociológiai kutatások csömöri evangélikusok részvételével

Először került sor országos szociológiai kutatásra a Magyarországi Evangélikus Egyház hívei, lelkészei és szervezetei, intézményei körében. A sokelemű kutatási program szakmai irányítását Fábri István Csömörön lakó társadalomkutató, a település nemrég megválasztott polgármestere végezte. A legnagyobb léptékű vizsgálat részeként 1 500 evangélikust kerestek fel a kérdezőbiztosok az ország különböző településein. A több mint egyórás kérdőív többek között a hívek gyülekezeti aktivitását, az egyházközségek és általában az Egyház problémáit, a lelkészek és a hívek kapcsolatát, az Egyház társadalmi szerepvállalását kívánta górcső alá vonni.

A kutatás első prezentálására november 6-án, Révfülöpön, az Országos Egyházfelügyelői Konferencián került sor, ahol dr. Fábri György, az ELTE rektorhelyettese, az egész kutatási program vezetője ismertette részletesen az eredményeket. Néhány napja testvére, Fábri István, az empirikus kutatások szakmai koordinátora Angyalföldön mutatta be a legfrissebb kutatási eredményeket a Déli Egyházkerület Közgyűlésén.

Várhatóan Csömörön, a helyi evangélikus ifjúsági házban is sor kerül majd egy a kutatással kapcsolatos szakmai fórumra.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események