Húsvétvasárnap a Vasárnapi iskolában

Április 24-én a vasiban sok minden történt, a krónikás pedig most megpróbálja összegyűjteni az eseményeket.

Idén a húsvéti vasi egybeesett a hónap utolsó vasárnapjával, így az alkalom elején az áprilisban születetteket is megköszöntöttük. De arról sem feledkeztünk meg, hogy ez volt a jövő vasárnap konfirmálók utolsó, „hivatalos” vasija. „Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Sír, mert ismét el kell búcsúznunk olyan vasisoktól, akik évek óta oszlopos tagjai ennek a közösségnek, de nevet is, mert veletek az ifjúsági bibliakör bővül majd. Isten áldjon titeket!” – mondta nem kis meghatottsággal Márta néni. A konfis csapat jelenlévő tagjai egy szép fakeresztet kaptak emlékül.

Az alkalom az éneklés és a közös ima után nem a szokásos csoportbontásban folytatódott, hanem a különböző színű lapra írt igés lapok segítségével négy, vegyes életkorú csoportban. Rövid felkészülési idő után úgynevezett állóképek vagy rövid jelenet segítségével mutatták be a résztvevők a többieknek az utolsó vacsorának, Jézus elfogatásának és keresztrefeszítésének a történetét (persze, ahogyan a vasiban már megszoktuk, nem mindig a kellő komolysággal :). Természetesen a húsvéti örömhír, Jézus feltámadásának az örömhíre zárta a mostani vasárnapi iskolai alkalmat.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események