Húsvétvasárnapi istentisztelet

Teljesen megtelt a csömöri evangélikus templom Jézus feltámadásának idei ünnepén. A liturgiai szolgálatban – a hagyományoknak megfelelően – most is az ifjúság tagjai vállaltak szerepet. Örömöt jelentett, hogy ebben kivette részét idei hatodévesünk, Domokos Tibor is.

Az úrvacsorai istentisztelet prédikációjának alapigéjeként a 118. zsoltár hangzott, amely valójában egy Zarándokének volt.

Az ünnepi hangulathoz ez alkalommal is hozzájárult a gyülekezeti kórusunk szolgálata Johann Gyula lelkészünk vezényletével – a padban ülök szívesen dúdolták velük a „Győzelmet vettél” kezdetű éneket. Az istentiszteleten történt keresztelő pedig az igazi, őskeresztények idejét varázsolta közénk. Ugyanis az ő idejükben ezen a napon, vagyis húsvétvasárnap keresztelkedtek meg az „újak”, fehér ruhájukat egészen a következő vasárnapig, az úgynevezett fehér vasárnapig hordták.

Most fehér ruha ugyan nem volt, de ez semmit nem vont le az örömből: egy újabb kistestvérrel gazdagodott evangélikus közösségünk.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események