Konfirmációi vizsga

Az idei konfirmandusok is szép ünneppel ajándékozták meg a csömöri gyülekezetet május első vasárnapján, amikor is számot adtak evangélikus egyházunk tanításával és saját bibliaismeretükkel kapcsolatos ismereteikről.

A tízfős csapat az ősszel egy fóti csendeshétvége keretében kezdte meg a felkészülést. Az együtt töltött napok az egymással való ismerkedésre is jó lehetőséget teremtettek, hiszen nem mindannyian járnak Csömörön iskolába. A közös tanulást a közkedvelt konfis-hétvége zárta, amelyen az ifjúsági bibliakör tagjai közül is sokan résztvettek.

A május 1-jei vizsga elején – a sok éves hagyománynak megfelelően – a gyerekek egy szál virággal köszöntötték édesanyáikat anyák napja alkalmából. Ezek után Johann Gyula a Konfirmációs káté kérdéseit tette fel szép sorjában – közülük egyetlen sem maradt megválaszolatlanul. A feleleteket nagyon jól kiegészítették a versek, illetve a gitárral kísért ifjúsági énekek.

A vizsgán természetesen a közkedvelt bibliakereső-verseny sem maradhatott el! S mivel a vizsga istentisztelet keretében zajlott, az igehirdetés szolgálatát ez alkalommal is a konfirmandusok végezték.

A vizsga végén gyülekezetünk felügyelője, Gubek Mária látva a sok hónapos felkészülés szép eredményét, örömmel bocsátotta a konfirmandusokat a jövő vasárnap tartandó úrvacsorai alkalomra.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események