Konfirmáció – úrvacsorai istentisztelet 2011, május 8.

A hagyományokhoz híven a május elsejei vizsgát követő vasárnapon a tíz konfirmandus ünnepi liturgia szerint vett először úrvacsorát. Az ezt megelőző héten egyikük az iskolában bocsánatot kért Bátovszki János igazgató előtt a tanáraiktól, az istentiszteleten pedig ugyancsak megbánták elkövetett rosszaságaikat, csínytevéseiket, „bűnüket” szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik és a gyülekezet előtt. Az ifjúsági csoportot arra kérték, hogy fogadják be őket maguk közé. Az ifisek „válaszul” az úrvacsora alatt saját gitáros dalaikkal szolgáltak a kórusról, amit később a hagyományos énekeskönyvi énekek követtek.

Az ünnepi istentiszteleten megáldott és a gyülekezet felnőtt soraiba felvett konfirmandusok névsora és a személyre szóló bibliai igék:

Ardelean Anett – Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. 5Móz 6,5

Bagyánszki Viktor – Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Rm 8,14

Johann Panna – Isten közelsége jó nekem! Istenbe az én Uramba vetem reménységemet. Zsolt 73,28

Károlyi Erik – Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Rm 8,28

Manyik Dániel – Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2Kor 12,9

Papp Bálint – A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. 2Tim 1,14

Papp Tamás – Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mt 6,21

Tóth Endre – Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben. Mt 6,20

Tóth Viktória – Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézs 43,1

Zelles Veronika – Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Fil 4,13

Tavaly történt először, hogy az ifjú gyülekezeti tagok úrvacsoravételét követően a jubiláló konfirmandusokat is megáldotta Johann Gyula és Solymár Péter lelkészek. Az új hagyomány idén is folytatódott, a szervezők örömmel keresték fel egykori konfistársaikat és még nagyobb örömmel nyugtázták, hogy milyen sokan el is jöttek erre az alkalomra. Sajnos idén Péter bácsi nem tudott részt venni az istentiszteleten, amit főleg a 25 éve konfirmáltak sajnáltak, hiszen számukra Ő tette emlékezetessé egykori fogadalmuk pillanatait. Az időben legrégebben, hetven évvel ezelőtt konfirmált 18 gyülekezeti tag közül 12-en már előrementek, öten viszont eljöttek az istentiszteletre, köztük az egyetlen „fiú”, Fábián Feri bácsi is. Hatvan éve 12 kis csömöri evangélikus konfirmált, közülük öten nem élnek már, hatan voltak jelen a jubileumi ünnepen. Az ötven évvel ezelőtti 15 konfirmandus közül ketten hunytak el a fél évszázad alatt, a többiek közül 11-en vettek újra együtt úrvacsorát. 25 évvel ezelőtt húszan térdeltek először az Úr asztala elé, a népes csapatból 11-en tették ugyanezt ezen a vasárnapon.

A meghívásra többen érkeztek más településről és a fővárosból, sokan nagyon régen nem jártak már Csömörön. Őket – és persze az itt lakókat is – az istentisztelet után a gyülekezeti teremben rövid vendégség fogadta a szokásos ízletes házi süteményekkel, és a beszélgetés mellett lehetőségük volt körbenézni, hiszen sokan az idősebbek közül nem is jártak még az új épületben.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események