Hálaadás a Fébé evangélikus diakonissza egyesület újraindulása óta eltelt két évtizedért

A Fébé diakonisszák jól ismertek a csömöri gyülekezet körében, hiszen a több évtizedes jó kapcsolatnak köszönhetően az egyesület tagjai mindig is otthon érezhették magukat nálunk. Nem véletlenül volt Túrmezei Erzsébet költőnőnek, a 2000-ben elhunyt főnökasszonynak végakarata, hogy a csömöri temetőben helyezzék végső nyugalomra.

Az 1924-ben alakult egyesület az 1951-es feloszlatásáig végezte áldásos tevékenységét. A diakonisszák kórházi betegápolásban, árva- és fogyatékos gyermekek gondozásában, hitmélyítő konferenciák szervezésében, evangéliumi kiadványok kiadásában és terjesztésében nagyon aktív és áldásos tevékenységet folytattak.

A rendszerváltás tette lehetővé az újraindulást. A közben eltelt két évtizedért adtak hálát május 21-én, szombaton a budahegyvidéki evangélikus templomban. Az úrvacsorai istentisztelet után, amelyen Gáncs Péter elnök-püspök, az első Fébé-lelkész, Gáncs Aladár unokája szolgált igehirdetéssel, egy-egy szál fehér gerberával és könyvvel köszöntötték a jelen lévő diakonisszákat. Kedves gesztusként gyülekezetünk felügyelője, Gubek Mária is közöttük volt – méltán, hiszen az egyesületnek mindig is oszlopos tagja volt.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események