Konfirmáció 2012

Idei konfirmandusok és útra kapott igéik:

1. Dolányi Ágnes – Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Rm 8,28
2. Laki Melinda – A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. 2Tim 1,14
3. Szarka Adrienn – Áldjad, én lelkem, az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Zs103,2
4. Manyik Péter – A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Fil 4,5
5. Bálint Judit – Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Jel 3,11
6. Tapolcsányi Balázs – Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Rm 8,14
7. Indrik Alexandra – Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mt 6,21
8. Zelles Sára – Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Jn 15,16

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események