Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Ezzel az őskeresztyéni köszöntéssel üdvözölte Johanné Kertész Lea a vasárnapi iskolásokat húsvét vasárnapján, és ugyancsak így kezdte igehirdetését Johann Gyula lelkész is a délelőtti istentiszteleten.

Az ünnepi alkalomra megtelt a templom, bár a gyülekezet tagjai közül sajnos sokan – tizenketten! – töltötték az idei húsvétot kórházban. A liturgizálást az ifisek végezték a szokásoknak megfelelően, hozzájuk csatlakozott a gyülekezet hatodéves teológusa, Győri Gábor Dávid is. Az oltár előtti ige ezen a napon az I. Kor. 5. fejezet 6-8 versei; az igehirdetés alapigéje Lukács evangéliumának 24. fejezetéből az 1-12. versek voltak. Ismét szolgált a gyülekezet kórusa. Az igehirdetést követően egy négy versszakos korált énekeltek. A „Krisztus Jézus ím feltámadt” c. XVIII. századi dallam az Evangélikus Énekeskönyv 224. éneke.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események