Elindult valami… „Ottalvós” gyülekezeti hétvége Piliscsabán

Elindult egy új kezdeményezés a csömöri evangélikus gyülekezetben; október 20-21-én kétnapos hétvégén vett részt a gyülekezet mintegy 70-75 tagja a piliscsabai Béthel Missziói Központban. A festői környezetben működő, családias, tiszta, világos szobákat és közösségi helyiségeket, gyönyörű faszerkezetes templomot nyújtó „táborban” együtt volt a gyülekezet minden generációja, és számos csoportja: a vasisok, a konfirmandusok, az ifisek, a kóristák, a bibliakörösök, és még a legelfoglaltabb, időben legleterheltebb korosztály, a középkorúak is szép számmal képviseltették magukat.

Johann Gyula lelkész nyitó gondolataiban hangsúlyozta, hogy a programokon való részvétel mindenki számára szabadon választott, semmi nem kötelező. Ennek ellenére – vagy éppen ezért? – a néha párhuzamosan futó programok mindegyikén megtalálta a helyét mindenki.

Aradi Éva tanítónő mindkét nap órákon keresztül foglalkoztatta a kisgyerekeket a szabadtéri, majd benti kézműves asztaloknál. Arra a kérdésre, hogy vajon nem sajnálta-e, hogy így kimaradt a közös áhítatokból és csoportos beszélgetésekből, azt válaszolta: „Dehogy! Nekem ez az életem, és a legnagyobb öröm az, ha látom, hogy a gyerekek alkotnak.” De nemcsak a kicsik, hanem a fiatalok is, sőt, az idősebbek is kedvet kaptak a kreatívkodáshoz: kis papír, ragasztó és némi kertben talált növényke, virág segítségével mindenki elkészíthette saját igés lapját, ami majd ezekre a napokra emlékezteti…

Elindult még valami szokatlan is ezen a szokatlanul meleg, napsütéses őszi hétvégén: a gyülekezet tagjai három csoportba osztva, három különböző helyszínen körbeültek, és adott témáról beszélgettek. Szinte mindenki szót kért és kapott, s megtörtént az is, hogy egy fiatal kislány „nagymamát” talált abban a néniben, akivel ezeken a fórumokon szóba elegyedett…

A mindennapokból való kiszakadást, az Igére figyelést, az elmélyülést szolgálta a rengeteg közös éneklés: harmóniummal, vagy anélkül, kórussal és gitárral, áhítaton, zsolozsmán, istentiszteleten és arra való ráhangolódáson, nyilvános kóruspróbán és az étkezések előtt-után, vagy az ifisek által „csak úgy” is. A dalolások és csoportos beszélgetések között pedig filmvetítés, a közeli „Siló” mozgáskorlátozottak otthonának meglátogatása, séta, napozás, csocsó, és még több beszélgetés töltötte meg tartalommal a közösen eltöltött időt.

Szombat este Kézdy Péter, a hét évvel ezelőtt megalakult piliscsabai gyülekezet lelkésze beszélt az indulás kihívásairól, a tervekről, az eddig elért közösség-építésről. A nemrégiben megalakult, és azóta is jól működő evangélikus családi napközik sikeressége megmozgatta a csömöri anyukák fantáziáját is… Nem kérdés tehát, hogy az a csömöri gyülekezet, amelyik 2020-ban ünnepli majd fennállásának 300. (!) évfordulóját, még mindig tanulhat újat az egészen friss gyülekezetektől.

A vasárnapi úrvacsorás istentiszteleten közösen vett részt a csömöri vendégcsapat és a vendégszerető hazaiak. A fentről természetes napfényt árasztó templomban Johann Gyula hirdetett igét Ézsaiás 5. 1-7. alapján. A csömöriek imádságban és kedvelt énekeivel emlékeztek meg az aznap reggel elhunyt Gubek Máriáról, Manci néniről, aki 32 éven át volt a gyülekezet felügyelője.

Az ebéd utáni programzáró alkalom első visszajelzései alapján a hétvégének mindenki örült, s a folytatás határozott igényével távozott. A szervezés és a résztvevőket körülvevő nyugalom Johann Gyula lelkész és Johanné Kertész Lea érdeme. A szíves fogadtatásért, a mindenre kiterjedő gondoskodásért, valamint a finom házias ételekért a Béthel Missziói Központ munkatársait illeti köszönet. Az együttlétért összességében és a minden várakozást felülmúló jó időért egyedül az Úristennek lehetünk hálásak.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események