Solymár Péter hazament Teremtő Urához

Fájó szívvel és könnyes szemmel hallottuk a hírt július 18-án, hogy szeretett lelkészünk, Péter bácsi éjszaka letette e földi lét minden terhét, és hazament ahhoz, akiről egész életében prédikált, tanított és vallást tett.

Kórházban töltött utolsó hete és elmenetele lelkészi szolgálatának méltó befejezése volt: családtagjaival folytatott szombati beszélgetése során például az Úristen bepillantást engedett abba a hazába, ahova mindannyiunkat vár. Ahol nincsenek aggodalmak, fájdalmak és félelmek, hanem végtelen békesség és szeretet van. Péter bácsi nemcsak erről tett akkor ott, az intenzív osztályon tanúbizonyságot, de élete utolsó szívdobbanásáig szeretett gyülekezetét és annak tagjait emlegette.

Földi búcsút jövő szombaton, július 27-én vehetünk tőle.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események