Könnyes búcsú

Június utolsó előtti vasárnapján köszöntük meg kórusvezető-kántorunknak, Kocsis Krisztina Csisztunak két és fél éves hűséges munkáját, valamint ugyanezen az istentiszteleten vettünk hivatalos búcsút Seben Glóriától, aki hatodévét Csömörön töltötte.

Természetesen mindkettőjüket azzal az üzenettel engedtük útjukra, hogy a gyülekezet ajtaja továbbra is mindig nyitva áll előttük, visszavárjuk őket.

Az istentiszteleten Glória prédikált a június 23-ra kijelölt textus alapján, amely az 1Móz 39,1–5 volt. Az igehirdetés után Johann Gyula lelkészünk és dr. Kemény Csaba felügyelőnk virággal és egy-egy fotóval búcsúzott tőlük. Glória templomunk bekeretezett mását vihette magával, míg Csisztu főleg a gyülekezeti kórusról és az itteni szolgálatai során készített fényképekből készített fotómontázst tehette zsákjába.

Mindkettőjüknek szólt az ifjúság jelenlévő tagjai által elénekelt ifis dal: Indulj az úton, előre nézz!/ Nem tántoríthat ezernyi vész./ Életed útját végig kell járni,/ És az út végén Jézus fog várni.
Ha gondok csüggesztenek,/ Bátran előre, fel a fejed!/ Gyalog kell menned, nem lehet szállni, / de az út végén Jézus fog várni.
Szeresd a társad, segítsd meg őt!/ Ne hagyd a porban a csüggedőt! / Ezen az úton együtt kell járni, / És az út végén Jézus fog várni.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események