Fenti segítségkérés az új tanévhez

Régi hagyományunkhoz híven a 2013/14-es iskolai tanév elején is hálatelt szívvel köszöntük meg a mögöttünk álló nyarat, és az Isten áldását, segítségét kértük az előttünk álló, munkás hónapokra. Az úrvacsorai, tanévnyitó ifjúsági istentiszteletünkön Seben Glória prédikált szeptember 15-én délután a templomban. Ez alkalommal is az ifi liturgizált, és vezette az éneklést.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események