Jónás a vasiban

Az első iskolai hét után a vasárnapi iskolában még egy kicsit visszapillantottunk a mögöttünk álló nyárra, és felidéztük a vasis tábort is.

Az ottani áhítatok egyik témája Jónás próféta története volt, így a szeptember 8-ai délelőttön egy színdarabban adtuk azt elő. A kis csoport festett hozzá díszleteket: a ninivei városfalat, és a Jónást bekapó nagy halat.

Csoportkép

Munkában a kicsik

Így szólt az Úr Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, és hirdesd: negyven napot kap a város,
hogy megtérjen, különben elpusztul minden lakója. A próféta azonban
az ellenkező irányba induló hajóra szállt fel.

A hajósok megkérdezték Jónást: Ki vagy te? Miattad ért minket ez a veszedelem?!

Dobjatok a vízbe, és akkor megmenekültök, mert engedetlenségem miatt
rám haragszik az Istenem.

Akkor az Úr odaküldött egy nagy halat, ami három nap és három éjjel utaztatta Jónást.

Ninive lakói! Térjetek meg, különben negyven nap múlva az Úr
elpusztítja a várost minden lakójával együtt!

A király kiadta a parancsot: Mindenki böjtöljön és imádkozzon! Hátha megkegyelmez az Úr!

 

Így is tettek. Az Isten pedig látta, mennyire megbánták a sok rosszat,
ezért Ninive megmenekült.

Jónás a városfalon kívül várta, mi fog történni.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események