Az ádventi koszorú első gyertyája

Az egyházi esztendő beköszöntével az Isten kegyelméből idén is meggyújthattuk az első gyertyát az ádventi koszorún.December 1-jén nemcsak a vasárnapi iskolások énekelhettek és imádkozhattak a karácsonyváró gyertya fényénél, de a délelőtti istentisztelet hangulatát is belengte a Jézus születését ünneplő karácsony közeledte.

A kisböjtnek is nevezett négy hét első vasárnapján igehirdetéssel Seben Glória szolgált közöttünk. Gyülekezeti énekkarunk a hagyományoknak megfelelően ez alkalommal is dicsérte az Urat a zene szárnyán.

Délután 4 órakor nagyobb közönség előtt is tanúbizonyságot tehettek a Megváltó közelgő érkezéséről. A csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén is sorra gyúlnak majd a gyertyák az adventi koszorún a könyvtár előtt. Ahogy eddig, úgy ez ebben az esztendőben is hétről hétre más-más kórus(ok) lép(nek) fel. A 2013-as évben az evangélikus gyülekezeti énekkar és az Amantis női kórus varázsolt ünnepi hangulatot a szép számmal összegyűlt közönség számára. Az első gyertyát gyülekezetünk fiatalabb nemzedékének képviselői – Galambos Eszter és Johann Anikó – gyújtották meg. Lelki útravalót Dunavölgyi Illésné Konczer Piroska és Johann Gyula adott.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események