Karácsony ünnepi istentisztelet

Karácsony első ünnepén, a prédikáció után gyülekezeti kórusunk ismét ünnepi hangulatot teremtett a hatalmas karácsonyfa árnyékában. Köszönjük nekik a szolgálatot! December 26-án Gertrud Heublein németországi diakonissza-lelkésznő szolgált igehirdetéssel.

Karácsonyra idén is megjelent a gyülekezeti újságunk, a Mustármag. Pdf-változata honlapunkon is olvasható.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események